...

Intendant Peter de Caluwe is aan zijn derde mandaat in de Munt begonnen. Daarin wil hij elke lente verschillende verwante opera's in één enscenering samenbrengen.Het zal dus niet bij de Da Ponte-trilogie van Mozart blijven. Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) en Così fan tutte (1789) worden de komende weken gepresenteerd alsof het één verhaal betreft: een comédie humaine in drie luiken, samengehouden door de vele thematische en stilistische overeenkomsten tussen deze werken.De liefde in al zijn vormen komt in deze opera's uitgebreid aan bod. De inhoud is helemaal afgestemd op de spanningen tussen man en vrouw en tussen de sociale klassen, midden in de veranderende tijdsgeest van de Franse Revolutie. Ook dankzij de subtiele vermenging van komische en ernstige elementen zijn deze opera's het summum van de laat 18de-eeuwse opera.Le Nozze di Figaro is een komische opera over huwelijk, liefde, vergiffenis en klassenstrijd. Don Giovanni gaat over een onverbeterlijke rokkenjager die de liefde misbruikt en die zich door niets of niemand laat terugdringen. En Cosi fan tutte, het sluitstuk van Mozarts en Da Ponte's drieluik, biedt een analyse van de menselijke driften. Het werk gaat over intrige en bedrog, trouw en ontrouw, verliefdheid en niet te vergeten: de ware liefde.De ambitieuze opdracht om de drie werken dramaturgisch te verbinden, is een hele uitdaging voor het duo Clarac-Deloeuil van le lab, een team dat zich in de Munt al toonde met hun productie van Mitridate, re di Ponto uit 2016. Le lab situeert de trilogie in Brussel, anno 2020. Het Franse artistieke collectief wil Mozart actualiseren en zet daarvoor vol in op het gebruik van video. Parallel aan de repetities voor drie opera's bracht het daarvoor nog een volwaardige filmcrew op de been en trok met alle zangers uit de cast naar 23 verrassende locaties in Brussel.Hoewel elke opera op zichzelf staat en los van de andere kan bekeken worden, is het geheel ditmaal gedacht en opgevat als een eenheid, te vergelijken met een reeks romans of een televisieserie. Alle gebeurtenissen van de Mozart-Da Ponte-trilogie spelen zich dan ook af in één en hetzelfde flatgebouw waarin de personages van Le nozze di Figaro, Così fan tutte en Don Giovanni leven. De opeenvolgende close-ups op het wemelende leven in dit gebouw zorgen ervoor dat de drie verhalen zich geleidelijk ontspinnen als één grote fictiereeks, een imposante familiesaga, waarbij we stapsgewijs meer vernemen over de personages die erin meespelen.Deze benadering moet nieuwe betekenislagen bloot leggen en de toeschouwer confronteren met eigentijdse vragen. Ondanks het feit dat deze lezing uitnodigt tot een intertekstueel spel, blijven de regisseurs erover waken dat de voorstellingen ook toegankelijk zijn voor wie voor het eerst kennismaakt met deze opera's.