...

Studies die de eerste aanwijzingen gaven over het verband tussen lichaamsbeweging en pijngevoeligheid waren klein en betroffen veelal jonge mensen. Bovendien gaat het essentieel om dwarsdoorsnedeonderzoek, dat niets zegt over het causaal verband. Hebben mensen minder pijn omdat ze bewegen, of bewegen ze weinig omdat ze om één of andere reden een hogere pijngevoeligheid hebben? Als men pijngevoeligheid kan doen afnemen met lichaamsbeweging, dan zou dat wel eens goed nieuws kunnen zijn: gegevens wijzen immers uit dat een hoge pijngevoeligheid voorspellend is voor een hoger risico om ooit chronische pijn te ontwikkelen. Hoewel dat nog niet helemaal vaststaat. Noorse onderzoekers volgden iets meer dan 10.000 personen gedurende zeven à acht jaar, met twee meetpunten (2007-2008 en 2015-2016). Naast epidemiologische gegevens werd een auto-evaluatie van de hoeveelheid lichaamsbeweging opgetekend. Daarnaast maten de onderzoekers op beide meetpunten de pijngevoeligheid van de deelnemers, door na te gaan hoelang ze hun hand in water met een temperatuur van 3°C konden houden. De gemiddelde leeftijd bedroeg 57 jaar bij inclusie (30-87 jaar). Er waren ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De duidelijkste bevinding was dat er een significant lagere pijngevoeligheid bestond bij personen met op beide meetpunten een licht, matig of hoog niveau van lichaamsbeweging, ten opzichte van mensen die op beide meetpunten sedentair leefden. Maar wat met de evolutie van personen die tussen het eerste en het tweede meetpunt vanuit een zittende leefstijl evolueerden naar één van de vooraf bepaalde niveaus van lichaamsbeweging? Als men bij die mensen de pijngevoeligheid zag afnemen, dan zou dat een argument meer betekenen om te stellen dat men met lichaamsbeweging de pijngevoeligheid kan beïnvloeden. De vaststellingen gingen inderdaad in die richting: mensen die van sedentair naar beweeglijk evolueerden, hadden een lagere pijngevoeligheid, maar het verband bleek niet significant. De auteurs concluderen toch dat er sterke aanwijzingen zijn voor een verband tussen lichaamsbeweging en pijngevoeligheid. De resultaten van deze observationele studie verdienen dus bevestiging door verder onderzoek.