...

De lijst van kwalijke effecten van luchtvervuiling wordt almaar langer. En volgens Franse vorsers heeft luchtvervuiling ook invloed op de menstruatiecyclus. De resultaten van hun studie stroken in elk geval met die van eerdere studies, die aantoonden dat blootstelling aan fijn stof de hypothalamushypofyse-ovariumas, die de menstruatiecyclus controleert, kan verstoren.De wetenschappers onderzochten minstens om de twee dagen, gedurende een volledige cyclus, de urine van 184 vrouwen die geen hormonale anticonceptiva innemen. In de urine werd een metaboliet van progesteron gemeten om de duur van de folliculaire en de luteale fase, en de dag van de eisprong te bepalen. Die resultaten werden gekoppeld aan de luchtvervuiling (stikstofdioxide en fijn stof PM10) waaraan de vrouwen waren blootgesteld tijdens de laatste 30 dagen voor die cyclus.Rémy Slama et coll. stelden een correlatie vast tussen de concentratie fijn stof in de lucht en de duur van de folliculaire fase: die laatste nam toe met de mate van luchtvervuiling. Elke stijging van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof PM10 met 10 µg/m3 tijdens de laatste 30 dagen voor de onderzochte cyclus correleerde met een verlenging van de folliculaire fase met respectievelijk 0,7 en 1,6 dagen. De duur van de luteale fase en de totale duur van de cyclus veranderden echter niet.Volgens die studie zou een toename van de hoeveelheid fijn stof de eisprong dus met minstens één dag kunnen uitstellen. De auteurs spreken zich echter niet uit over de eventuele impact van een verlenging van de folliculaire fase op de vruchtbaarheid van de vrouw.