...

Door contact met (nietge vaccineerde) zieken, en door het reizen naar landen met een ontoereikend vaccinatiebeleid, raken meer mensen besmet. De ziekte is immers heel besmettelijk en levensbedreigende verwikkelingen, zoals longontsteking en encefalitis, treden op in 1 geval op duizend. Wereldwijd vallen nog heel wat slachtoffers, alhoewel de ziekte met vaccinatie kan worden vermeden.Voor een goede bescherming van de bevolking en om transmissie van het virus te vermijden is een vaccinatiegraad van minstens 95% noodzakelijk. "Een daling van de vaccinatiegraad is ongetwijfeld de eerste oorzaak van een opflakkering van de ziekte. We stellen vast dat na een 'honeymoon'-periode, waarin de ziekte ogenschijnlijk niet meer voorkomt, de motivatie voor vaccinatie vermindert maar ook het aantal toevallig gemisten zich opstapelt, wat logischerwijze tot nieuwe outbreaks leidt. Bovendien blijft steeds een klein percentage van de bevolking om diverse redenen elke vaccinatie weigeren. Het vertrouwen is streekgebonden, en volgens de recentste peiling is dat in België vrij laag, in vergelijking met andere Europese landen", zegt Philippe Beutels (UA, Centre for Health Economics Research and Modelling Infectious Disaeses).In de zogenaamde Bijbelgordel in Nederland zijn er gemeenten waar de vaccinatiegraad om religieuze redenen de 70% niet haalt. Allerlei valse geruchten, zoals het nooit bewezen verband tussen vaccinatie en autisme, zijn er mede de oorzaak van dat de vaccinatiegraad onder het vereiste percentage blijft."Alle Europese lidstaten van de WHO hebben een gemeenschappelijk plan ontwikkeld voor de eliminatie van mazelen en rubella, lopende van 2015 tot 2020. Het engagement wordt echter beïnvloed door andere gezondheids- en financiële prioriteiten die voor elk land verschillend zijn", zegt prof. Heidi Theeten (UA, Centre for Evaluation of Vaccination)."Nieuw alarmsignaal is dat vier landen (Albanië, Tsjechië, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk) in 2019 hun eliminatiestatus voor mazelen zijn verloren. Vermeldenswaard is ook dat nu meer dan 50% van mazelen optreedt bij personen ouder dan 15. In de maand september 2019 werden de meeste gevallen in Roemenië, Polen en Frankrijk geregistreerd. Bij onze zuiderburen bleek de vaccinatiegraad bij zuigelingen slechts 79% te bereiken. De Franse minister van Volksgezondheid heeft dan ook de inenting tegen mazelen sinds januari 2018 wettelijk verplicht. Ook in Italië is deze vaccinatie verplicht, terwijl dat in ons land (nog) niet het geval is."Om de vaccinatiegraad verder te verhogen moeten een aantal maatregelen worden genomen, zoals de identificatie van groepen die om diverse redenen tot nog toe niet gevaccineerd werden. Belangrijk is ook dat gezondheidswerkers zelf ingeënt zijn! In 2019 werden tot op heden 405 gevallen van mazelen geregistreerd, waarvan 21% in Vlaanderen en 46% in Wallonië (bron: Sciensano).Het mazelenvaccin (MMR) wordt in twee dosissen toegediend, een eerste rond de twaalfde maand, terwijl de nieuwe aanbevelingen de tweede dosis aanraden tussen 7 en 9 jaar in plaats van tussen 10 en 13 jaar. Immigranten moeten eveneens bij hun aankomst worden gevaccineerd.Een 100% vaccinatiegraad zal wellicht nooit worden bereikt en volledige wereldwijde eradicatie van de ziekte is nog wishfull thinking. Een aantal mensen zullen hoe dan ook nooit overtuigd raken, maar "de voornaamste taak van alle gezondheidswerkers bestaat er in de niet-gevaccineerden te vinden, ze degelijk te informeren en te trachten ze te overtuigen van de noodzaak zich tegen mazelen te laten inenten", concludeert Heidi Theeten.