...

Amerikaanse vorsers hebben de gegevens doorgenomen van negen prospectieve cohortonderzoeken bij in het totaal 755.459 volwassenen tussen 32-91 jaar. De vrijwilligers werden gedurende gemiddeld 10,1 jaar gevolgd. Tijdens die periode werden 50.620 gevallen van kanker gediagnosticeerd. Aan de vrijwilligers werd gevraagd hoeveel lichaamsbeweging ze namen tijdens hun vrijetijdsbesteding. De vorsers hebben dan de correlatie onderzocht tussen lichaamsbeweging en de incidentie van 15 kankers.Regelmatige lichaamsbeweging zoals aanbevolen, dit wil zeggen 7,5-15 MET-uren per week (MET = metabolic equivalent task), correleerde met een statistisch significante daling van het risico op 7 van de 15 onderzochte kankers. De daling was des te forser naarmate het aantal MET toenam.De richtlijnen raden 2,5-5 uur matige fysieke activiteit (snel stappen, fietsuitstapje) of 1,25-2,5 uur intense activiteit (tennis, lopen...) per week aan. Bij matig intense activiteit wordt 3 tot 6 keer meer energie per minuut verbruikt dan als je stilzit (3-6 MET). Bij intense activiteit wordt meer dan 6 MET verbrand.Lichaamsbeweging correleerde met een lager risico op colonkanker bij mannen (daling met 8% in geval van 7,5 MET-uren/week en met 14% in geval van 15 MET-uren/week), borstkanker bij vrouwen (6% - 10%), endometriumkanker (10% - 18%), nierkanker (11% - 17%), myeloom (14% - 19%), leverkanker (18% - 27%) en non-hodgkinlymfoom bij vrouwen (11% - 18%). In de helft van de gevallen werd een lineaire dosis-responsrelatie waargenomen; in de andere gevallen was de relatie niet lineair.Volgens de auteurs gelden de richtlijnen inzake lichaamsbeweging ter preventie van chronische ziekten zoals hart- en vaataandoeningen en diabetes, ook bij de preventie van kanker.