...

Psychiater Ivo Uyttendaele stelt dat de vrijspraak van de drie artsen in het assisenproces betekent dat 'met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gezegd worden dat ook bij klachten tegen artsen die patiënten op hun verzoek wegens ondraaglijk lijden lieten inslapen, het parket wijselijk voor seponeren zal gekozen hebben om te vermijden dat zij door het hof van assisen zouden vrijgesproken worden'. Tot voor 2002 was er nooit een proces over een door een arts uitgevoerde euthanasie, in tegenstelling tot in Nederland, waar men wel een specifieke strafwetgeving had (artikelen 293 en 294). Men zou zich kunnen afvragen of dit ook gespeeld heeft na de euthanasiewetgeving in België omdat de euthanasiewet niet opgenomen is in het strafwetboek maar alleen verwijst naar een misdrijf. Waarom is er in de periode 2012-2017 geen vordering naar assisen gebeurd in de casus 'Tine Nys'?