...

De plasticiteit van gladde spiercellen (GSC) speelt een belangrijke rol tijdens bloedvatvorming, maar ook tijdens ziekte. Verschillende cardiovasculaire ziektes (CVZ) waaronder atherosclerose zijn gekenmerkt door GSC die fenotypisch switchen en senescentie ondergaan. Dit laatste is een vorm van cellulaire veroudering, gekarakteriseerd door permanente groeiarrest waarbij de cel een pro-inflammatoir fenotype aanneemt. In de microvasculatuur van het hart is dit fenomeen echter veel minder bestudeerd. Hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) is sterk gelinkt aan chronische inflammatie, maar ofdat GSC plasticiteit of senescentie hier een belangrijke rol in spelen is niet geweten. Daarenboven is de communicatie tussen plastische GSC en endotheelcellen, en immuuncellen, een belangrijk element in het inflammatoire proces. In dit werk stel ik enkele belangrijke nieuwe inzichten voor die we verkregen hebben in hoe GSC plasticiteit, senescentie en inflammatie gelinkt zijn in CVZ.