...

Bejubeld en verguisd, geniaal op het waanzinnige af. De uitvinder-ondernemer verdiende zijn eerste sporen en geld met de verkoop van het internetbedrijf Zip2 en online betaalplatform Pay Pal. In 2002 verwierf Elon Musk het Amerikaanse staatsburgerschap en richtte SpaceX op dat het afgelopen jaar op een succesvolle manier enkele bemande Amerikaanse ruimtecapsules lanceerde, in 2004 werd hij voorzitter van Tesla. Zonder enige discussie is hij een man met vele pijlen op zijn boog, een intelligente egotripper die de controverse en het risico niet schuwt en zich door niets of niemand de les laat spellen. Ook niet door de machtigen en rijken van deze wereld. Elon Musk komt de verdienste toe de elektrificatie van de auto in een stroomversnelling te hebben gebracht waardoor zero-emissie nu een realistisch streefdoel is geworden. Op korte termijn heeft hij de machtsverhoudingen binnen de autosector grondig overhoop gehaald en een nieuwe hiërarchie geschapen. De beurswaarde van Tesla is groter dan die van alle Duitse automerken samen. Vooral bij Mercedes is men daar pisnijdig over. Het merk met de ster was immers een tijdlang aandeelhouder van Tesla maar ex-topman Zetsche vond Musk te voortvarend in zijn aanpak en als nieuwkomer te weinig respectvol ten opzichte van een gevestigde waarde.Na een zoveelste ruzie kwam het tot een definitieve breuk, de Duitse autobouwer verkocht zijn Tesla-aandelen en moet nu op de blaren zitten. Want Tesla is ondertussen marktleider inzake elektrische aandrijving, ondanks een hele reeks van ups-and-downs die deels voor rekening zijn van Musk. De zelfverklaarde wereldverbeteraar is geniaal in zijn denken maar soms catastrofaal in zijn handelen waardoor zijn autodivisie tot voor kort geregeld af te rekenen had met problemen in de productie, distributie en dienst na verkoop.Door de desastreuze productiestart van Model 3 - tijdens de eerste negen maanden van 2018 rolden in Fremont amper 151.000 exemplaren van de band - liepen de inkomsten fors terug en implodeerde de koers van het aandeel. Door de terugloop van de inkomsten kon er minder geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van nieuwe modellen en systemen van autonoom rijden. Dat wekte bij de Duitse merken de hoop dat hun achterstand op Tesla zou slinken maar ook Audi, BMW, Mercedes en VW liepen achterstand waardoor hun technologische achterstand niet of nauwelijks is verkleind. Volgens experts bedraagt die nog altijd minstens drie jaar, wat overeenstemt met de halve levenscyclus van een model.Sterker nog, Tesla bouwt zijn voorsprong uit. Het ontwikkelt en produceert essentiële onderdelen zo veel mogelijk zelf, dat gaat van batterijen over chips tot software en laadinfrastructuur. Daarentegen zijn voornoemde Duitse merken voor 60 à 80 procent afhankelijk van toeleveranciers.De Duitse constructeurs ondervinden ook grote moeilijkheden om de verschillende systemen van de diverse leveranciers met elkaar te connecteren en harmonieus te laten samenwerken. Ter vergelijking: Tesla gebruikt één systeem op basis van één standaard. Dat bespaart tijd en geld.Bovendien is de kwaliteit van de Tesla-modellen er het laatste jaar sterk op vooruitgegaan. Model 3 staat qua kwaliteit van afwerking en materialen bijna op hetzelfde niveau als dat van zijn concurrenten.Model 3 en Model Y zullen vanaf midden volgend jaar ook in Europa van de band rollen, in een megafabriek in de nabijheid van Berlijn. Dat gebeurt met de steun van de deelstaatregering van Brandenburg die hand- en spandiensten verleent aan Tesla.De Duitse automerken zijn dringend aan een ernstig gewetensonderzoek toe. Dat de beurswaarde van Tesla nu groter is dan die van BMW, Mercedes en Volkswagen samen is een veeg teken aan de wand. In mei 2019 bedroeg die nog minder dan een vijfde van de beurswaarde van de Duitse merken. Het is juist dat de beurskoers geen echte waardemeter van een bedrijf is maar een momentopname. Maar ze geeft wel aan hoe beleggers een situatie inschatten. Die investeren in de toekomst en niet in het heden.De aanhoudende hoge koers van Tesla laat vermoeden dat beleggers ervan uitgaan dat Tesla goed gewapend is voor de toekomst, veel beter dan de traditionele constructeurs die mede door corona een existentiële crisis doormaken van een nooit geziene omvang. Van koplopers dreigen zij in het peloton van de meelopers te verzeilen. Het is de hoogste tijd dat hun bazen uit hun ivoren toren afdalen en zich vergewissen van de ernst van de situatie op het slagveld.Nog is de strijd niet beslecht en ik onderschat geenszins de kracht en macht van de Duitse automerken. Maar de tijd dringt. Er moet snel en krachtdadig worden gehandeld, uit fouten moeten lessen worden getrokken, op woorden moeten daden volgen, vluchten kan niet meer.