...

De afgelopen twee jaar hebben we allemaal de heldhaftige toewijding van de verpleegkundigen gezien, zonder hen waren we nooit door deze crisis gekomen. Zij verdienen al onze dankbaarheid. Vanuit ons oogpunt als artsen, zonder deze mannen en vrouwen, storten de ziekenhuizen in. Zij moeten dringend een reële loonsverhoging krijgen, het aantal personeelsleden moet worden uitgebreid omdat de norm van 'één verpleegkundige voor drie patiënten' op de intensive care meestal niet houdbaar is, en de erkenning krijgen dat het inderdaad een zware baan is, die de mogelijkheid biedt vervroegd op pensioen te gaan.Beste burgers, laten we ons afvragen wie er voor ons gaat zorgen als het onze beurt is?Beste artsen, laten we allen meer dan ooit solidair zijn met het verplegend beroep.Beste politici, wij vragen u te doen wat u al vanaf het begin luid en duidelijk hebt gezegd, namelijk dat we dringend lessen moeten trekken uit deze crisis, dat we de prioriteiten weer bij de essentiële zaken moeten leggen, zoals onderwijs en gezondheidszorg.