...

Lockdown, een woord dat in oktober 2016 werd toegevoegd aan Van Dale als "noodmaatregel of noodtoestand, waarbij een gebied of gebouw niet mag worden betreden of verlaten vanwege gevaar of dreiging". Een gebied of land dat 'in lockdown gaat', wordt volledig afgegrendeld van de buitenwereld, gaat op slot, staat er als voorbeeld. Ik denk niet dat onze eerste minister dit bedoelde met zijn verstrengde lockdown in het Vlaams, zijn 'confinement partiel' in het Frans. Waarom heeft het Overlegcomité niet gekozen voor eenheid van commando in het taalgebruik? Vermits er toch geen Nederlands woord bestaat had men confinement op zijn Engels uitgesproken kunnen kiezen. Etymologisch van Franse origine wordt het al sinds de 17de eeuw in Engeland gebruikt! In specifiek taalgebruik betekent het ook bevalling, verlossing waardoor het een oplossing op de vraag naar hoe we naar het nieuwe normaal kunnen, in zich draagt. Spijtig genoeg is deze betekenis onbekend en ervaren we lockdown/ confinement als een gevangenis waaruit we willen ontsnappen.