...

Ondanks jaren onderzoek is er nog veel onduidelijkheid over het verband tussen lichaamsbeweging en de slaap. Vorsers van de Concordia University in Canada een meta-analyse van de literatuur uitgevoerd om na te gaan of acute of regelmatige (chronische) intensieve lichaamsbeweging voor het slapengaan de slaap bij gezonde volwassenen verstoort in vergelijking met mensen die geen lichaamsbeweging nemen voor het slapen gaan. De vorsers namen zes gegevensbanken door tot en met 31 mei 2021. Het ging om experimentele studies gepubliceerd in het Engels die de slaap objectief (polysomnografie, actigrafie) en/of subjectief hebben geëvalueerd na intense lichaamsbeweging bij goede slapers van 18 tot 50 jaar die een sedentair leven leidden of in goede fysieke conditie waren. Voor hun meta-analyse hebben de vorsers 15 studies met betrekking tot een acute zware fysieke inspanning bij in het totaal 194 proefpersonen gehandhaafd. Acute intensieve lichaamsbeweging 's avonds die stopte een halfuur tot vier uur voor het slapengaan correleerde met een lichte vermindering van de paradoxale slaap (REM-slaap). Er werden geen andere significante veranderingen van de slaap waargenomen. Regelmatige intensieve lichaamsbeweging 's avonds had geen negatieve invloed op de slaap. Acute intensieve lichaamsbeweging 's avonds twee tot vier uur voor het slapengaan had geen negatief effect op de nachtelijke slaap. "Als de fysieke activiteit wordt stopgezet twee uur voor het slapengaan, heeft dat een gunstig effect op de kwaliteit van de slaap", commentarieerde eerste auteur Emmanuel Frimpong. "Je slaapt dan gemakkelijker in en je slaapt dan ook langer. Maar als de fysieke activiteit minder dan twee uur voor het slapengaan wordt stopgezet, duurt het langer voor je inslaapt en zal je ook minder lang slapen."