...

Een werknemer die in België zelf ontslag neemt heeft in principe, op een aantal uitzonderingen na, geen recht op een werkloosheids- uitkering. Bij een ontslag door de werkgever moet er voorzien worden in een opzegtermijn, eventueel een ontslagvergoeding, outplacement, sollicitatieverlof, etc.Dit systeem heeft tot gevolg dat er vaak een catch 22 ontstaat waarbij niemand beweegt en de werk- onbekwaamheid aanhoudt. Hoe langer iemand wegens ziekte afwezig is, hoe kleiner de kans dat die nog terugkeert naar zijn werk. Cijfers van Mensura geven aan dat bij een afwezigheid van meer dan 3 maanden het cijfer onder de 50% daalt en vanaf 1 jaar onder de 20%.