...

De artsenverkiezingen hebben om de vijf jaar plaats. Goed om weten is vooreerst dat het Riziv voor deze stembusslag drie beroepsorganisaties heeft erkend als zijnde representatief. Om representatief te zijn moet een syndicaat aan een aantal voorwaarden voldoen. Onder meer dient het minstens 1.500 aangesloten artsen-leden te hebben - waarvan een minimum aantal huisartsen en specialisten - en het syndicaat moet in twee gewesten aanwezig zijn. Bvas-Absym, Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) en AADM voldeden aan alle voorwaarden. Bij loting werd hen respectievelijk de lijstnummers 1, 2 en 3 toegekend. Alle artsen die op de kieslijst van het Riziv staan, kunnen hun stem uitbrengen. Of u op de kieslijst staat, weet u normaal al want in principe stuurde het Riziv u hierover deze week een brief. Hebt u die brief ontvangen, dan weet u meteen dat u stemgerechtigd bent. De administratie legt de procedure ook uit. De stemming gebeurt via elektronische weg. Op de website van het Riziv (riziv.fgov.be > professionals > artsen > uitoefening van beroep > medische verkiezingen) kan u verder doorklikken. De internettoepassing waarmee u elektronisch kan stemmen, is beschikbaar tussen 6 en 23 juni 2023 om middernacht. Om te stemmen, dient u zich aan te melden met uw eID en kaartlezer, via Itsme of via uw gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingscode. De authenticatie heeft enkel tot doel na te gaan of u wel degelijk op de kiezerslijst staat, aldus het Riziv. De stemming verloopt volledig anoniem. Na 26 juni en het afsluiten van de verkiezingen stuurt de administratie de uitslag door naar minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en naar de Algemene Raad en het Verzekeringscomité van het Riziv. Daarna volgt publicatie van de resultaten op de website van het Riziv. Wie een gefundeerde keuze wil maken, kan er best de verkiezingsprogramma's van de drie artsenvakbonden op naslaan alvorens een stem uit te brengen.