...

De brief vertrekt van de vaststelling dat er geen sprake meer van was om de scholen deze week volledig te openen, omdat de IC-diensten van de ziekenhuizen nog steeds vol liggen en het niet gelukt is om met de beperkende maatregelen in de paasvakantie de epidemie voldoende terug te dringen. Maar onderzoek in binnen- en buitenland stelt daarnaast met toenemende duidelijkheid de gezondheidsschade vast die de sluiting van scholen en de lockdownrestricties bij jongeren teweegbrengen. De ondertekenaars van de brief, een vijftigtal kinderartsen en -psychiaters - en een paar huisartsen uit het bestuur van Domus Medica, dat ook vertegenwoordigd is in de Taskforce - vragen aandacht voor het biopsychosociaal welzijn van kinderen en jongeren. De artsen zeggen er zelf niet meer te kunnen naast kijken: "Sinds een drietal maanden worden onze gezondheidsdiensten overspoeld door zorgwekkende gezondheidsproblemen bij jongeren: suïcidepogingen en automutilatie, anorexia nervosa, depressie, intrafamiliaal geweld en misbruik, obesitas, overmatige blootstelling aan schermen en aan schadelijk internetgebruik zoals cyberpesten en sexting (...)." Wat men in de ziekenhuizen voor de intensieve zorg probeert te vermijden, is dagelijkse kost geworden voor de jeugdpsychiatrie, stellen ze vast: men moet voortdurend kiezen wie wel aan de beurt kan komen - door deze 'triage' blijven veel jongeren die acuut zorg nodig hebben verstoken van de vereiste hulp. "Omdat ons schools kader de unieke kans biedt om alle schoolplichtige jongeren te bereiken, moeten scholen in deze crisis maximaal de kans krijgen om hun preventieve functie ten aanzien van het globaal welzijn van leerlingen een volwaardige plaats te geven naast het schools leren." Scholen zijn voor de kinderartsen dus meer dan plaatsen waar kinderen een opleiding krijgen. Ze vervolgen: "Dat kan door scholen voltijds te heropenen, zorg te dragen voor het welzijn van de leerkrachten, de focus in het derde schooltrimester te leggen op de essentiële leerstof en tijd en middelen vrij te maken voor verbindende en verrijkende activiteiten binnen de klasbubbel, zoals een klasgesprek en een sportieve of culturele activiteit."