...

Uiteraard moeten jongeren gevaccineerd worden. Liever vroeg dan laat en zo mogelijk passend in een evidence-based vaccinatiestrategie. Oproepen om jongeren te prioritiseren over andere groepen, die een hoger risico op sterfte hebben dan mensen als ik, zijn zonder twijfel goedbedoeld. De aandacht voor de situatie van jongeren is broodnodig, maar door dit soort suggesties dreigen we de onderliggende verziekte situatie waarin jongeren voor de pandemie al in verkeerden te ontkennen. Wat is er wel nodig om op lange termijn het mentaal welzijn van studenten te verbeteren? Meer steun voor studentenpsychologen en initiatieven als Start To Talk (praatgroepen over mentale gezondheid georganiseerd voor en door studenten), is een dooddoener. Een minister van Onderwijs die studenten niet eerst doodzwijgt om daarna met een pot soep af te komen zou ook al een stap in de goede richting zijn.