...

Voor kwetsbare weggebruikers is het risico om te overlijden 50% groter als ze aangereden worden door een voertuig van 1.800 kilogram dan bij eenzelfde aanrijding door een voertuig van 1200 kilogram. Dat stelt een nieuwe studie van Vias institute. Vias kruiste daarbij de ongevalsstatistieken van 2017 tot 2020 met de databank van ingeschreven voertuigen. Het doel was om de link na te gaan tussen de ernst van de verwondingen bij kwetsbare weggebruikers en de voertuigkarakteristieken. Daarnaast onderzocht Vias ook of andere karakteristieken zoals de leeftijd van de betrokken personen of de lichtomstandigheden een rol spelen. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is de grote impact van het gewicht van het voertuig op de kwetsbare weggebruikers bij een ongeval. Zo is het risico om te overlijden voor voetgangers en tweewielers 50% hoger als ze aangereden worden door een voertuig van 1800 kilogram in plaats van 1.200 kilogram. Bij een gewicht van 2,2 ton - geen uitzondering bij zware SUV's - is het risico om te overlijden zelfs dubbel zo groot. Ook andere kenmerken van het voertuig correleren met de ernst van de verwondingen voor voetgangers en tweewielers bij een aanrijding. Hoe ouder een voertuig, hoe hoger de kans dat de verwondingen ernstiger zijn. Het risico op ernstige verwondingen ligt 4% hoger bij een voertuig van tien jaar oud in vergelijking met een voertuig van vijf jaar oud. Een mogelijke verklaring is dat recente voertuigen ontworpen zijn om zwakke weggebruikers beter beschermen bij een aanrijding, bijvoorbeeld door een schokdempende motorkap of automatische remsystemen. Er is ook een correlatie met het motorvermogen: het risico op ernstige verwondingen ligt 10% hoger bij een aanrijding door een voertuig van 200 PK in vergelijking met een model met 120 PK. De gemiddelde leeftijd van autobestuurders die betrokken zijn bij een ongeval is 45 jaar. Die van een kwetsbare weggebruiker is 37 jaar. In het algemeen geldt dat hoe ouder de autobestuurder is, hoe lager de kans is dat de kwetsbare weggebruiker om het leven komt. Zo daalt het risico om te overlijden voor een voetganger of tweewieler met 12% als de bestuurder 30 jaar is in vergelijking met een aanrijding door een bestuurder van 20 jaar. Voor de kwetsbare weggebruiker geldt daarentegen dat hoe ouder hij wordt, hoe groter de kans is om te overlijden. Het risico is dubbel zo hoog voor iemand van 57 jaar als voor iemand van 37 jaar. Voor een kwetsbare weggebruiker is het risico om te overlijden vier maal hoger bij een aanrijding door een voertuig in een zone waar de maximumsnelheid 50 km/u is dan in een zone waar de maximumsnelheid 30 km/u is. In een zone met een maximale snelheid van 90 km/u is het risico op overlijden liefst 30 keer hoger dan in een zone 30. Het risico dat een kwetsbare weggebruiker sterft, is bijna zes keer zo hoog bij een aanrijding met een voertuig tijdens de nacht op een plaats zonder openbare verlichting, dan wanneer hij overdag aangereden wordt.Tussen 1999 en 2019 steeg het gemiddelde gewicht van een personenwagen in Europa van net geen 1.000 kg tot 1.400 kg. Bij ruime SUV's is een gewicht van 1.800 kg geen uitzondering meer. Het gebruik van lichtere materialen in de constructie wordt gecompenseerd door zwaardere motoren en uitgebreidere veiligheidsvoorzieningen. Bovendien stimuleren de Europese uitstootnormen de ontwikkeling van zwaardere wagens: hoe zwaarder een wagen, hoe meer CO2 hij mag uitstoten. De normen zijn bovendien per fabrikant verschillend: constructeurs die vooral zware wagens bouwen, krijgen een hoger uitstootdoel opgelegd dan makers van overwegend lichte wagens. De elektrificatie van het wagenpark zal het gemiddelde gewicht van de auto's op onze wegen niet ten goede komen. Elektrische wagens zijn vaak een paar honderd kilo zwaarder dan een vergelijkbare wagen op brandstof, vooral door het hoge gewicht van de batterij. Dat creërt uitdagingen voor de verkeersveiligheid. "Langs de ene kant worden voertuigen steeds veiliger doordat ze steeds meer uitgerust zijn met actieve en passieve veiligheidssystemen; langs de andere kant wordt die positieve evolutie voor een stuk tegengewerkt door het steeds zwaarder wordende gewicht. Kwetsbare weggebruikers beter beschermen is dan ook een van de grote uitdagingen de komende jaren", besluiten de onderzoekers van Vias institute.