...

De mogelijkheden waarover de internationale gemeenschap beschikt om Iran te dwingen de Iraans-Zweedse arts Ahmadreza Djalali vrij te laten, zijn al bij al vrij beperkt. "Wat we doen is briefschrijf- en mailacties organiseren. We zijn ook actief op sociale media en vragen in tweets gericht aan de accounts van de Iraanse (religieuze) leiders aandacht voor zijn lot", aldus dokter Van Berlaer. Op initiatief van professor em. Jean-Jacques Amy (UZ Brussel) loopt er momenteel een actie. Gevraagd wordt een standaardbrief te ondertekenen en deze naar de Iraanse ambassade te sturen. Het schrijven pleit er uiteraard voor om de spoedarts niet te executeren. Ook u kan uw steentje bijdragen door te ondertekenen en door te sturen (zie de website www.artsenkrant.com). Petities uit het verleden haalden vaak honderdduizenden handtekeningen. Gerlant Van Berlaer en zijn collega's sensibiliseren ook politici. "In de vorige Europese Commissie was de hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini goed op de hoogte. Haar opvolger Josep Borrell Fontelles en commissievoorzitter Ursula von der Leyen weten eveneens waarover het gaat. We informeren hen over alle details en vragen de zaak aan te halen in contacten met Iran. Italië en Zweden doen hetzelfde. Ook Russische en Amerikaanse politici brengen we op de hoogte." Uiteraard wordt hiervoor samengewerkt met Amnesty International. Al bij al blijft het lot van dokter Djalali erg onzeker. Vorige vrijdag startte in Antwerpen een proces tegen vier Iraniërs die beschuldigd worden van een verijdelde terreuraanslag. Mogelijk gebruikt Teheran dokter Djalali als pasmunt in deze zaak. "Dat kan", zegt dokter Van Berlaer. "In het verleden deed zijn advocaat al verscheidene keren aan hemzelf mondelinge voorstellen. Men rekent er dan op dat hij die boodschap doorgeeft aan zijn vrouw en zo deelt met de internationale gemeenschap." België is doorgaans niet erg bereid om op dergelijke deals in te gaan. "Terecht", vindt de Brusselse spoedarts. "Het is geen faire deal om een onschuldige academicus te ruilen voor een aantal terroristen." Dat dokter Ahmadreza Djalali onschuldig is, daarvan is Gerlant Van Berlaer overtuigd. "In het begin van zijn gevangenschap waren er nog redelijke twijfels. Ondertussen staat zijn onschuld wel 200% vast. Hij kreeg geen eerlijk proces en heeft niets te maken met wat hem ten laste wordt gelegd."