...

Het Riziv start een server op waar 'verzekeringsondernemingen' die met artsen - en andere zorgverleners - een contract afsluiten voor een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) gegevens daarover kunnen ingeven. Dat heet een 'digitaal contract'. Dat 'digitale contract' moet in principe maar een keer ingegeven worden. De verzekeringsondernemingen moeten niet elk jaar meer een nieuw formulier naar het Riziv sturen met de gegevens over het contract.Nieuwe contracten en veranderingen van contracten moeten de verzekerings-ondernemingen wel nog doorgegeven. Artsen zullen als gevolg van de InfoSS (= informatisering sociaal statuut) voortaan niet meer een schriftelijke aanvraag bij het Riziv moeten indienen voor de toekenning van het sociaal statuut. Artsen zullen vanaf 2021 de gegevens over hun contracten online op de website van het Riziv kunnen nakijken. Ze zullen daar ook kunnen zien of ze volgens het Riziv recht hebben op het 'sociaal statuut'. Als dat zo is, moeten ze dan geen aanvraag meer indienen.In 2020 is er geen papieren aanvraag meer - de aanvragen voor 2019 zullen zijn afgehandeld. Maar ook zullen artsen dat jaar digitaal nog geen gegevens over hun sociaal statuut kunnen raadplegen. De zorgverleners zullen daarnaast per e-mail van het Riziv informatie krijgen wanneer er iets verandert voor hun sociaal statuut - en ook over de toekenning van het 'sociale voordeel'. Een informatiecampagne zou er in 2020 komen.De bonus waarop gepensioneerde artsen die zich houden aan de tariefafspraken recht hebben, noemt het Riziv 'conventievoordeel.Niet-gepensioneerde artsen konden het sociale voordeel voor 2019 aanvragen tot eind augustus. Gepensioneerde artsen kunnen nog wel een aanvraag indien voor het conventievoordeel voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019. De periode loopt nog tot 29 februari a.s. Het aanvraagformulier vindt u op de website van het Riziv.