...

Naast Brazilië is Ecuador een der ergst door covid-19 getroffen landen in Latijns-Amerika. Vooral in de havenstad Guayaquil was de situatie bijzonder schrijnend. U zag wellicht de beelden op televisie van de lichamen die door de politie en de hulpdiensten uit de huizen werden gehaald en werden weggevoerd. Reeds in mei lanceerde dr. Frank Heyvaert, voormalige voorzitter van de Huisartsenkring Antwerpen-Oost, namens de vanuit België opererende vzw Eslabon Social, onder andere via deze krant een oproep om het land te steunen. De steunactie kende een geweldig succes: 15 beademingstoestellen werden aangeschaft voor ziekenhuizen in Guayaquil; 1.100 voedselpakketten werden verspreid waarmee zo'n 8.800 personen van eten konden worden voorzien; 2.250 kg rijst werd verdeeld in porties van 1 kg; voor 7.500 euro medicatie werd aangekocht; én maar liefst 15 beademingstoestellen werden geleverd aan ziekenhuizen in Guayaquil. "De Ecuadoriaanse bevolking maakt één van de ergste crisissen in haar bestaan mee", zegt dr. Heyvaert. "Er zijn heel veel zieken, die amper of niet geholpen worden, omdat de artsen en het verplegend personeel zelf massaal ziek worden en omdat er heel veel beschermingsmateriaal te kort is. Bovendien is voedsel heel schaars. Mensen sterven dus niet enkel aan het coronavirus, maar ook van de honger. Giften en subsidies blijven de komende maanden en jaren noodzakelijk om de continuïteit van onze projecten te garanderen."