...

Wie besmet is, blijft thuis als dat kan of beschermt zijn omgeving met een mondmasker. Het is niet de bedoeling om standaard een week in ziekteverlof te gaan bij een besmetting. Als het werk dat toelaat, werk je gewoon verder van thuis uit. Het is aan de arts om hier de juiste inschatting te maken. Dat zegt gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens in een interview met de Gazet van Antwerpen (7 oktober). Domus Medica reageert verontwaardigd. Huisartsen voelen al de gevolgen van de komende, achtste coronagolf. Het noemt de visie van Voka op arbeidsongeschiktheid, met de huisarts als controleur, achterhaald. "Het huidige beleid bij arbeidsongeschiktheid was een van de redenen waarom de huisartsgeneeskunde in de vorige grote golf in januari/februari 2022 bijna ten onder ging", aldus Domus. Het citeert een studie van de dienst Administratie Vereenvoudiging waaruit blijkt dat het afschaffen van het ziektebriefje voor korte duur een jaarlijkse totale lastendaling van respectievelijk 169.564.029 euro zou kunnen betekenen. Domus Medica vindt dat Voka blijkbaar nog staat voor een 19de eeuwse patronale visie. Het heeft er geen vertrouwen in dat werknemers wel zelf een goede inschatting kunnen maken van hun arbeidsongeschiktheid, en hun vermogen om bijvoorbeeld thuis aan het werk te blijven. De praktijk in bedrijven met een personeelsvisie, die hun werknemers vertrouwen, en wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat een ziektebriefje voor een kortdurende afwezigheid overbodig is. De kerntaak van huisartsen is om patiënten te verzorgen die echt ziek zijn, bijvoorbeeld door covid. Het kan niet dat Voka huisartsen wil inschakelen voor een controle op hun werknemers, en dat huisartsen als het ware als politieagent moeten optreden. Al twee jaar botsen huisartsen op de achterhaalde kijk van de werkgeversorganisaties. Het afschaffen van ziektebriefjes van korte duur - een van de belangrijke beleidsmaatregelen om huisartsenpraktijken leefbaar te houden tijdens de covidcrisis - blijft daardoor geblokkeerd. Huisartsen zullen, zolang ze een ziektebriefje moeten afleveren, bij een covidbesmetting er standaard één opmaken van zeven dagen, stelt Domus Medica nog. "Dat is nog steeds het enige medische en wetenschappelijk correcte, maar ook een zinloze administratieve overlast", besluit de huisartsenorganisatie.