...

Slechts weinig artsen en apothekers uit het 'gewone' klinische beroepsleven weten hoe hun collega's in de industrie werken. Drie verenigingen fuseren nu en dus is een update met de voorzitters - dokter Robert Lins (ACRP.be), dok - ter Erik Present (BeAPP) en apotheker Marian Coquel (BRAS) - aangewezen.Erik Present: "Naast netwerking en ledenondersteuning biedt BeAPP educatie aan voor artsen en professionals werkzaam op de medische afdelingen van de bedrijven, over verschillende onderwerpen, zoals wetswijzigingen, klinische studies, unmet medical need programma's et cetera. Zo organiseren we middagsessies met één spreker en een jaarlijks symposium, de 'medical affairs day'. De laatste jaren winnen de medische afdelingen van de bedrijven aan (strategisch) belang. Dat komt o.a. door de shift in de portfolio van brede producten voor de huisartsgeneeskunde naar meer specialistische zorg, en het stijgende belang van evidencebased medicine en een meer wetenschappelijke dialoog tussen bedrijven en klinisch werkende artsen."Op de medische departementen nam het aantal niet-artsen - apothekers en vooral biomedische wetenschappers - fors toe. "BeAPP, opgericht in 1972, telde oorspronkelijk uitsluitend artsen. Om ook voor de andere medische personeelsleden van de medische afdelingen een thuis te zijn, stelden we in 2014 de vereniging open. Op ons hoogtepunt waren 200 artsen lid, nu zijn het er circa 100." In de Belgische farma werken ongeveer 450 artsen, naast een onbekend (maar groot) aantal apothekers.Present: "De terugloop is merkbaar in de drie verenigingen. Ze houdt verband met de gestegen werkdruk en de toename van het aantal opleidingsmogelijkheden. Mensen opteren ook eerder voor deelname aan events dan voor lidmaatschap, en leggen ook hogere eisen aan aangeboden opleidingen. In het algemeen staat het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk onder druk."De leden van de vzw BRAS zijn medische professionals - artsen, apothekers, ingenieurs en anderen - werkzaam op 'regulatory affairs'. Marian Coquel: "Bras bestaat 30 jaar en biedt net als BeAPP specifieke opleidingen en educatie aan (registratie, medical policy making...ww). Vooral spelen we kort op de bal inzake wetswijzigingen."Op jaarbasis organiseert BRAS, met FAGG-steun, zes namiddagsessies, twee cursussen en één jaarsymposium. "Globaal ervaren de deelnemers de events als zeer interessant, vooral door de interactiviteit. Jarenlang hadden we tussen 250 en 300 leden. Het verloop was wel groot en dat geldt ook voor de participatie aan de sessies. Tot voor kort daagden er voor niche-onderwerpen 40 à 50 mensen op, voor grotere onderwerpen een honderdtal en voor het jaarsymposium 100 à 200. Tegenwoordig is er echter een terugval qua deelname van 30 tot 50%."De derde vzw, ACRP.be, ten slotte richt zich op clinical research. Robert Lins: "Dit gaat breed en omvat zowel mensen uit de farma, CRO's, biotech als de care-sector - ziekenhuizen bijvoorbeeld." ACRP is een internationale, vooral Amerikaanse, vereniging met wereldwijd 18.000 leden. "In het begin waren wij het Belgische 'chapter', sinds 2004 zijn we een vzw naar Belgisch recht."Tot voor enkele jaren telde ACRP.be 120 leden. "Omdat mensen enkel internationaal lidgeld kunnen betalen, is het onduidelijk hoeveel leden we in België tellen. ACRP.be heeft geen eigen leden, dus we kunnen ook geen aantal geven. We hebben uiteraard wel een mailinglijst die 600 à 700 namen bevat."Eenmaal per jaar organiseert ACRP. be een nationale conferentie met 'Latest Clinical Trials Breaking News', de allernieuwste ontwikkelingen. Lins: "Daarvoor werken ook wij samen met het FAGG. Op het 22ste nationaal congres in 2018 waren 120 mensen aanwezig. "Daarnaast hebben we drie tot vier maal per jaar zittingen met een uur uiteenzetting en een uur netwerking, waar gewoonlijk 60-70 mensen aanwezig zijn."Een jaar geleden staken de bestuursleden van de drie verenigingen de hoofden bij elkaar. Erik Present: "Vroeger begon en eindigde je carrière in regulatory of in medical affairs. Tegenwoordig switchen mensen veel meer en hebben er horizontale 'moves' plaats tussen de silo's. Er is nu dus behoefte aan ruimere educatie en bredere netwerking. Sommige onderwerpen zijn ook dubbel op en komen in de drie verenigingen aan bod of hebben sterke overlap. Bijvoorbeeld in Early Temporary Autorisation (ETA) en Early Temporary Reimbursement (ETR) groeit het belang van regelgeving, maar wordt ook het verzamelen van data belangrijker. Door de drie doelgroepen samen te brengen en uit te gaan van een holistische benadering kunnen we een ruimer aanbod aanbieden en inspelen op de tendens tot meer samenwerking tussen de afdelingen. De fusie speelt dus in op nieuwe behoeften."Wel blijft de nieuwe vzw ook sessies voor doelgroepen - regulatory, medical affairs... - organiseren. Present: "Professionele interactie zodat iedereen goed op de hoogte is, heeft op zich al veel meerwaarde. Daarnaast professionaliseren we door kostenreductie en een betere benutting van de schaarser wordende vrijwilligerstijd."Marian Coquel: "Op een gezamenlijk event op 4 juni maken we de nieuwe naam en het logo bekend. Uiteraard zijn de leden van de drie vzw's al op de hoogte van onze intentie. De nieuwe vereniging gaat officieel van start op 1 januari 2020. De nieuwe vzw zal 500 à 1.000 leden tellen en is daarmee meteen de grootste individuele ledenvereniging in het Belgische farmalandschap. De drie voorzitters benadrukken dat er binnen deze nieuwe vereniging ook plaats is voor andere ledenverenigingen actief in het Belgische farmalandschap die wensen aan te sluiten.