...

Na een follow-up van meer dan tien jaar na het begin van de antiretrovirale behandeling blijkt het aantal CD4-cellen een belangrijke prognostische waarde te hebben. Bij het starten van de behandeling had ongeveer een kwart van de patiënten minder dan 100 CD4-cellen/mm3. Op het einde van de follow-up had 85% meer dan 500 CD4-cellen/mm3. Bij die patiënten waren de resultaten op lange termijn beter. 98% van de patiënten met meer dan 500 CD4-cellen/mm3 was na tien jaar nog in leven. Bij de patiënten met een lager aantal CD4-cellen was dat 91%. De overleving bedroeg 99% bij de patiënten bij wie het aantal CD4-cellen was gestegen tot meer dan 800/mm3, en 95% bij de patiënten bij wie dat aantal niet was gehaald. Een belangrijke vaststelling is dat de snelheid van herstel van het aantal CD4-cellen geen significante invloed had op de overleving. De overleving was dezelfde, ongeacht of het immuunsysteem was hersteld binnen twee jaar na het begin van de behandeling, dan wel of daar meer tijd voor nodig is geweest.