...

Dr. Michaël Rosseel, diensthoofd cardiologie ASZ, geeft ons alvast een inkijkje in het huidige zorglandschap en vertelt hoe hun dienst het net anders aanpakt. "De behandelmethodes zijn extreem veranderd ten opzichte van 25 jaar geleden", begint dr. Rosseel. "Om een voorbeeld uit de elektrofysiologie te nemen: waar voorkamerfibrillatie vroeger uitsluitend medicamenteus werd behandeld, opteren we vandaag voor een PVI (Pulmonale Venen Isolatie) via cryoablatie." Door kleine littekens in het hart aan te brengen, neemt men de hartritmestoornis definitief weg. Tegenwoordig kan dat minimaal invasief, onder sedatie en in dagopname. Dr. Rosseel stelt vast dat de volumes van PVI exploderen in het hartcentrum. Ook de aanpak van structureel hartlijden en kleplijden is fundamenteel veranderd: "Waar mogelijk, voeren wij percutane behandelingen uit, onder lokale verdoving. De helft van onze patiënten is de dag na een percutane aortaklepimplantatie (TAVI) alweer thuis. De evolutie in de behandeling van hartfalen is dan weer van farmacologische aard, maar de resultaten zijn veel beter dan vroeger." Het ASZ staat voor vernieuwing. Men past er de meest up-to-date wetenschappelijke kennis en de recentste technieken toe. "We bieden nieuwe pacing-technieken aan en kijken naar renale denervatie als innovatieve behandeling voor arteriële hypertensie", zegt dr. Rosseel. Het is een behandeling in studieverband, en ook voor de percutane behandeling van de tricuspidalisklep - iets waar slechts één ander (universitair) centrum in België zich aan waagt - doen ze mee aan een FDA-trial. "Kortom: we zitten niet stil", lacht de cardioloog. Het centrum spitst zich ook toe op cardiogenetica, een nieuwe subspecialisatie die een tweetal jaar geleden haar intrede deed. Het gaat o.a. om de behandeling en preventie van familiale hypercholesterolemie (FH), plotse hartdood, cardiomyopathieën en pathologieën van de aorta thoracalis. Het ASZ stelde een team samen van gespecialiseerde genetici en cardiogenetica-verplegers en voorziet ook psychologische begeleiding. "Stel dat een vrouw drager is van een mutatie die een sterk risico op plotse dood geeft, dan schatten we eerst het persoonlijk risico in en kunnen we beslissen om preventief een implanteerbare defibrillator te plaatsen. Daarnaast, als er een kinderwens is, laat IVF ons toe om embryo's te selecteren die géén drager zijn", legt dr. Rosseel uit. FH kan dan weer extreem verhoogde cholesterolwaarden geven, die vaak onvoldoende onder controle geraken met standaard eerstelijns medicatie. "Misschien een tip voor de collega- huisartsen: als je bij een patiënt de streefwaarden voor cholesterol niet haalt, moet je durven doorverwijzen. Wij beschikken over specifieke behandelingen die voor FH zeer efficiënt zijn", geeft dr. Rosseel mee. Naast innovatie zet het ASZ menselijke zorg voorop. "De patiënt staat centraal, vanaf de eerste consultatie. We proberen in één tijd het onderzoek en een behandelingsplan aan te reiken. Als verdere opvolging niet nodig blijkt, proberen we de mensen ook echt gerust te stellen", zegt dr. Rosseel. De filosofie 'Think Patient' gaat verder dan een patiëntvriendelijke aanpak. Via innovatieve fondsen zorgt het ziekenhuis ervoor dat het kostenplaatje van nieuwe technieken en materialen - die vaak nog niet terugbetaald worden - niet doorgerekend wordt aan de patiënt. Ook bevraagt het centrum de tevredenheid van patiënten en medewerkers en publiceert het de jaarlijkse resultaten. "Wij zijn transparant naar complicaties en ziekenhuismortaliteit toe. Gelukkig stellen we vast dat onze outcomes zeer goed zijn. De mortaliteitscijfers liggen een stuk onder het internationaal gemiddelde", voegt dr. Rosseel toe. Alle cardiologen en chirurgen van de verschillende hubs(1) van het hartcentrum zijn verenigd in één financiële associatie. Het maakt dat de keuze voor een bepaalde behandelmethode geen invloed heeft op het inkomen van de arts. "Een heel belangrijk aspect", benadrukt dr. Rosseel. "In de cardiologie leiden er altijd meerdere wegen naar Rome. Als wij kiezen voor een openhartoperatie, minimaal invasieve ingreep of interventionele methode, is dat uitsluitend afgestemd op de patiëntcasus." Ieder geval wordt besproken in het hartteam: de multidisciplinaire vergadering van de eigen specialisten, waaraan ook verwijzende cardiologen via Teams kunnen deelnemen. "Ze delen beelden en helpen bij het bepalen van de beste aanpak voor hun patiënt. Een fantastisch systeem", stelt dr. Rosseel vast.