...

Het interview met Meghan Markle en prins Harry gaf kleur aan vorige week. Maar meer werd ik getroffen door de soms ontroerde maar vooral schampere, neerbuigende en verwijtende reacties in de media. Als ervaren psychiater ga ik zeker geen uitspraak doen over de persoon van mevrouw Markle. Diagnostiek zonder direct contact, zeker met alle PR-machinaties en framing door de media, is niet aan de orde. Wel was ik geschokt door de evidentie die bij veel commentatoren tussen de lijnen te lezen was: "Als je zo rijk bent, kan je geen psychische problemen hebben". Hoe komt men erbij? In mijn praktijk zie ik wel meer bemiddelde mensen. Niet zo fabuleus rijk als de koningshuizen, maar wel zeer welstellend. Hoe zou rijkdom beschermen tegen psychose, tegen verslaving, tegen depressie? Het is juist typisch voor een depressie, dat je je slecht voelt met veel psychische en lichamelijke symptomen, zonder dat je daar een duidelijke reden voor kan aangeven.