Vitrakvi®

...

Vitrakvi® met als werkzaam bestanddeel larotrectinib, is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van zowel volwassen als pediatrische patiënten met solide tumoren, wiens tumor gedreven wordt door een NTRK-genfusie, een zeldzame aandoening in de oncologie waarvoor een hoge medische nood bestaat. Vitrakvi® is een uiterst doelgerichte en zeer selectieve TRK-inhibitor met een hoge, snelle en duurzame respons (responspercentage 72%1). Bovendien is Vitrakvi® het eerste geneesmiddel waarvoor een tumoragnostische indicatie, onafhankelijk van de plaats in het lichaam, werd goedgekeurd door de Europese Commissie en dit op basis van uitzonderlijke resultaten op vlak van werkzaamheid, veiligheid en levenskwaliteit, die beduidend beter zijn dan de klassieke standaardbehandelingen. Vitrakvi® kan dan ook beschouwd worden als een belangrijke doorbraak in het domein van de oncologie2, een 'game-changer' die een therapeutische meerwaarde biedt ten opzichte van de huidig e standaardbehandelingen. 1. SmPC Vitrakvi®09/2019; 2. EMA: Human medicines: highlights of 2019 We ontwikkelden een systeem voor geneesmiddelenafgifte gebaseerd op nanocapsules, dat in synergie werkt met zijn biologisch effect (het stimuleren van de vrijlating van hormonen) en met het effect van de geëncapsuleerde bioactieve molecule (synthetische peptiden). We beogen hiermee een alternatieve behandeling langs orale weg ter beschikking te stellen onder andere voor diabetes type 2 (T2DM) en inflammatoire darmziekten (IBD). Onze benadering kan niet alleen een alternatieve behandeling betekenen voor T2DM en IBD, maar ook - onder andere - voor NAFLD en cardiometabole ziekten. QuiremScout® optimaliseert de work-up van een selectieve interne radiatie therapie (SIRT) voor patiënten met niet opereerbare primaire en secundaire levertumoren. QuiremScout® is gebaseerd op precies dezelfde Holmium166 microsferen die gebruikt worden voor de SIRT-behandeling zelf, QuiremSpheres® Dit helpt om de long-shunt, de extra-hepatische depositie en de intra-hepatische verdeling van de microsferen te voorspellen. Al deze informatie kan gebruikt worden om per patiënt een individueel geoptimaliseerd SIRT-behandelingsplan op te stellen, wat mogelijks leidt tot verbeterde resultaten. Dit in tegenstelling tot de huidige standaard work-up met 99mTc-MAA, morfologisch verschillend van de eigenlijke therapeutica. QuiremScout® is aangetoond accurater in het bepalen van de long-shunt1 en het voorspellen van de uiteindelijke intra-hepatische verdeling2 van de therapeutische sferen. Dit zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig uitgesloten worden van een mogelijke behandeling. 1. Elschot, M. et al. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2014 2. Smits, et al. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2019 Chronische inflammatie is een centraal gegeven bij vele aandoeningen. Een hele reeks lipide mediatoren spelen een belangrijke rol bij het moduleren van inflammatoire processen. Deze mediatoren zijn endogene lipiden die in interactie treden met eiwitten, waaronder receptoren. Het onderzoek dat ik uitvoer bij Bioanalysis and Pharmacology of Bioactive Lipids Research Group (Louvain Drug Research Institute, Uclouvain) spitst zich toe op de cruciale rol van het endocannabinoïdesysteem bij talrijke inflammatoire processen. Meer bepaald komt uit ons werk de mogelijkheid naar voren om verschillende enzymen van dat systeem te remmen als mogelijke behandeling van inflammatie. Naast deze vorm van enzyminhibitie hebben we de aandacht gevestigd op de anti-inflammatoire eigenschappen van nieuwe lipide mediatoren afgeleid van endocannabinoïden, zoals de prostaglandine-glycerolesters. Een ware revolutie in de gepersonaliseerde kankerbehandeling is de zogenaamde tumor-agnostische behandeling waarbij therapie gelinkt wordt aan het genetische profiel van de tumor. De allereerste goedkeuring in de EU is voor een behandeling van tumoren met een NTRK fusie. Echter, is het opsporen van deze NTRK fusie-patiënten vrij complex en er is geen terugbetaling voorzien voor de dure moleculaire test. Daarom is een resource efficiënte testmethode zeer belangrijk. Een IHC test is een snelle, goedkope test die de aantal patiënten die in aanmerking komen voor een moleculaire test kan reduceren met ruwweg 90%. De VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay is de eerste IHC IVD test die de expressie van de drie TRK-eiwitten kan detecteren. Bovendien is een IHC test algemeen beschikbaar in het labo. Deze laagdrempelige test in combinatie met moleculaire confirmatie is ideale manier om op een snelle en kosteneffectieve manier patiënten toegang te geven tot nieuwe therapieën. Keywords: tumor-agnostische behandeling, VENTANA pan-TRK assay, immunohistochemie, kosteneffectief