...

Het Von der Heydt Museum in Wuppertal is misschien minder bekend in ons land. Maar het is een topper met een unieke kunstcollectie van de 16de eeuw tot vandaag, een sterke focus op artiesten van Der Blaue Reiter en Die Brücke, en een boeiende tentoonstellingspolitiek. Zo loopt er momenteel een focustentoonstelling over Zero, pop art en minimal art, wordt er werk getoond van Paula Modersohn-Becker en van de geweldige Zuid-Afrikaanse fotografe Zanele Muholi. De expo Eine neue Kunst. Fotografie und Impressionismus toont dan weer de kruisbestuiving tussen de eerste kunstfotografen en de impressionistische schilders. Het is bijna 200 jaar geleden dat Nicéphore Niépce de eerste foto's maakte. Was men de eerste decennia vooral bezig met het op punt stellen van de techniek, dan zien we vanaf de jaren 1850 de eerste pogingen om fotografie een artistiek cachet te geven. De techniek leende zich tot speciale camerastandpunten, het gebruik van clair-obscur, close-up... De fotografen gingen op verkenning in de natuur, maar raakten ook gefascineerd door beelden van het stedelijke landschap, trachtten de beweging stil te leggen en gingen op zoek naar het licht.Ongeveer op hetzelfde ogenblik gingen kunstschilders meer en meer in de natuur werken. En ja hoor, fotografen maakten ook foto's van kunstenaars die hun ezel in het landschap hadden opgesteld. Onvermijdelijk kwam het tot een wisselwerking. De schilders zagen hoe fotografen andere vormen van perspectief ontdekten, fotografen keken naar de nieuwe artistieke richting, het impressionisme dat stilaan de norm werd. Von der Heydt zoekt naar de verbanden tussen de snel evoluerende schilderkunst en de opkomende fotografie aan de hand van werken van Monet, Pissarro, Renoir, Sisley enerzijds, de wegbereiders van de artistieke fotografie anderzijds. Een uiterst originele tentoonstelling!