...

Zorgnet-Icuro vraagt dat een flexi-job uitoefenen ook mogelijk wordt voor zorgpersoneel. Vanaf 1 januari 2024 komen er bovenop de 10 huidige sectoren waarbinnen het mogelijk is een flexi-job uit te oefenen, nog eens 12 sectoren bij. Zorgkoepel Zorgnet-Icuro had graag gezien dat het ook voor verpleegkundigen en zorgkundigen mogelijk zou worden om een flexi-job uit te oefenen. Sinds begin 2023 is het welteverstaan al mogelijk een flexi-job uit te oefenen in de zorgsector, maar enkel in ondersteunende functies (keuken, onderhoud, schoonmaak, administratie ...). Een gemiste kans, vindt Zorgnet-Icuro. De koepelorganisatie wijst erop dat wie een zorgberoep uitoefent, 80% werkt en occasioneel wil bijklussen, dat kan doen in een andere sector zoals de horeca. "Maar die persoon mag als flexi-jobber niet een extra weekend gaan werken in de zorg - weliswaar bij een andere werkgever." Ze geeft ook het voorbeeld van gepensioneerde zorgverleners die nog fit zijn en een aantal uur per week bijklussen in andere sectoren."Op deze manier gaat waardevol zorgpotentieel verloren", zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. "In onze sector zijn de noden zo hoog dat we alle mogelijke handen kunnen gebruiken."Nu er ook strengere omkaderende voorwaarden komen, vraagt de koepelorganisatie "met aandrang" dat de federale regering de uitbreiding van flexi-jobs in de zorgsector voor alle functies mogelijk maakt.Zo zal het loon van een 'flexi-jobber' die aan de slag gaat in een van de nieuwe sectoren hoger liggen, omdat de sectorale barema's van toepassing zijn. Daarnaast komt er een plafond van circa 12.000 euro per jaar, wat ongeveer neerkomt op 500 uur werken.