...

De basistarieven laten veel artsen, huisartsen en specialisten, of ze nu in een ziekenhuis werken of niet, niet langer toe om voldoende netto-inkomsten te genereren. De personeelskosten stijgen al 20 jaar met 4 tot 5% per jaar, terwijl de indexering van de honoraria en de toegestane groei van de uitgaven in deze sector slechts met 2 tot 4% is gestegen. Het wordt hoog tijd dat artsen duidelijk maken dat ze zich niet eindeloos broodnodige financiële middelen zullen laten ontzeggen. Een hogere vergoeding vragen dan het conventietarief wordt een economische noodzaak om een fatsoenlijk inkomen te behouden en te blijven investeren in medische hulpmiddelen.