...

Na het lezen van het artikel van Maxie Eckert (Kinderen met windpokken mogen wel naar school, DS 21 september 2023) willen wij kinderartsen graag enkele feiten over windpokken benadrukken. Windpokken is niet altijd een "banale kinderziekte", en zorgt toch nog steeds voor meerdere hospitalisaties, zoals in het artikel van dr. S. Blumental en collega's (Blumental, Arch Dis Child 2016). De meeste kinderen (86%) die gehospitaliseerd worden hebben geen onderliggende aandoening. Een deel van de gehospitaliseerde kinderen komt terecht op intensieve zorgen (4%). De gemiddelde leeftijd van de kinderen in dit artikel was 2,1 jaar. We begrijpen heel goed dat de meeste 5-jarigen immuniteit hebben opgebouwd tegen windpokken, en dat de meeste kinderen effectief slechts een "banale" windpokken doormaken. Maar toch vragen wij voorzichtigheid, zeker voor de allerjongsten, kinderen met een zwak immuunsysteem, alsook zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. We willen dan ook extra nadruk leggen op het belang om aan de school te melden dat er varicella is, zodat personeel en kinderen met een verhoogd risico gepaste preventieve maatregelen kunnen treffen. Ook als hospitalisatie niet nodig is, willen wij benadrukken dat een ziek kind niet thuishoort op school, zoals ook vermeld in het advies van Zorg en Gezondheid: kinderen mogen enkel naar school wanneer ze zich niet ziek voelen. De meeste kinderen hebben de eerste dagen van de windpokken hoge koorts en hebben nood aan extra verzorging. De blaasjes jeuken, en vaak is het nodig om het kind jeukwerende middelen te geven. De blaasjes dienen goed verzorgd te worden om surinfectie te voorkomen. Soms is het kind pas opnieuw school-klaar, als de letsels zo goed als allemaal opgedroogd zijn. Tevergeefs zochten we in de pers een vermelding dat er een vaccin tegen windpokken bestaat. Dat is nochtans de meest effectieve manier om windpokken, en diens complicaties te voorkomen. In bijna heel de Verenigde Staten en in 14 Europese landen maakt windpokkenvaccinatie deel uit van het algemeen vaccinatieschema voor kinderen. Een eerste dosis wordt vanaf de leeftijd van één jaar gegeven, een tweede dosis met een minimaal interval van vier weken later. De ervaring in de USA gaat terug tot de jaren '90. Zwitserland begon in januari 2023 als recentste Europees land met universele windpokkenvaccinatie. In de USA mogen in veel staten kinderen niet naar de kleuterschool zonder bewijs van dergelijke vaccinatie. Sinds de introductie van algemene vaccinatie is de incidentie van windpokken in de USA gedecimeerd. Het gaat hier om een goed bestudeerd vaccin. Hoewel windpokkenvaccinatie actueel niet in het algemeen vaccinatieschema voor kinderen is opgenomen in België, willen wij als kinderartsen ouders er wel op wijzen dat dit vaccin bestaat, en dat het veilig en effectief is, en ernstige complicaties van deze niet altijd zo onschuldige ziekte kan voorkomen. Namens de werkgroep Vacinfect van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Namens de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor kindergeneeskunde: Anna Bael, kinderarts, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, Antwerpen. Namens de voorzitter van de Belgian Academy of Paediatrics: Ann De Guchtenaere, kinderarts, Universitair Ziekenhuis Gent.