...

Vele mensen hebben lastige maanden achter de rug. Niet in het minst de zorgverleners. Daarom ook brengen we deze Special covid-19 uit, bedoeld als eerbetoon vanwege de redacties aan artsen, apothekers, verpleegkundigen, leidinggevenden en in het algemeen aan al wie zich heeft ingespannen om de pandemie het hoofd te bieden. Met het geschreven woord proberen we u een hart onder de riem te steken. Dat is belangrijk maar we wilden het daarbij niet laten. Roularta HealthCare, uitgever van de medische titels Artsenkrant, de Apotheker, AK-Hospitals, Belgian Oncology and Hematology News (Bohn), schenkt 12.500 euro aan de covid-19-projecten in het kader van het Fonds Solidaire Zorg en het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Met dat bedrag worden projecten gefinancierd in de gezondheids- en welzijnszorg. Het vermaledijde virus richtte immers heel wat schade aan. Van de geschonken 12.500 euro gaat de helft naar de eerste lijn - naar thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, apothekers... Dat doen we via het Fonds Daniël De Coninck. Dit Fonds van de Koning Boudewijnstichting werd genoemd naar een arts en voormalige voorzitter van het Wit-Gele Kruis. Het investeert vooral in toegankelijke, kwaliteitsvolle en humane eerstelijnszorg. De verbetering van de gezondheid en levenskwaliteit van elkeen met een zorg- of ondersteuningsnood in de thuissituatie staat hierbij centraal. Evenals de steun aan de zorg- en welzijnsprofessionals. De lockdown heeft sporen nagelaten. Heel wat mensen die thuis zorg nodig hebben, leven sterk geïsoleerd. Zorgverleners in de eerste lijn ondersteunen hen en zorgden er ook voor dat ziekenhuizen niet nodeloos (over)belast geraken. Vaak verlieten mensen in covid-19-tijden het ziekenhuis immers sneller dan gebruikelijk. Daardoor hebben ze dikwijls nog grote zorgnoden. Het Fonds Daniël Deconinck richt zich op Vlaamse, Waalse en Brusselse projecten van niet-commerciële eerstelijnsorganisaties - huisartsenkringen, beroepsorganisaties, zorgraden... Op korte termijn kunnen ze financiële steun ontvangen indien hun dienstverlening werd aangetast door covid-19. Het geld laat toe hun werkorganisatie of -methoden aan te passen, beschermingsmiddelen of digitale communicatiemiddelen aan te kopen enz. Specifiek voor ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen - in de ouderenzorg, bijzondere jeugdzorg, personen met een beperking...- richtte de Koning Boudewijnstichting het Fonds voor Solidaire Zorg op. Daar gaat de tweede helft van de donatie van Roularta HealthCare naartoe. Door de covid-19-gezondheidscrisis ontstonden heel wat noden op korte termijn. En nu de acute fase achter de rug is, zijn grote inspanningen nodig om opnieuw hoogkwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. Cruciaal om te blijven functioneren, is wel dat het personeel in ziekenhuizen en in de residentiële zorg de crisis goed doorstaat. Het Fonds voor Solidaire Zorg verzamelt middelen voor specifieke, dringende noden op korte termijn. De centen kunnen gaan naar specifieke zorginstellingen of naar initiatieven die een hele sector ondersteunen. Tot slot geeft de Koning Boudewijnstichting met het Fonds voor Solidaire Zorg ook initiatieven op middellange termijn een duwtje in de rug. Bedoeling van de geselecteerde projecten is dat ze bijdragen aan duurzame zorg in het post-coronatijdperk.