...

De uitstekende Health at Glance- rapporten van de OESO vergelijken ontwikkelde landen op een aantal indicatoren. Voor eerstelijnszorg zijn de uitkomsten zéér slecht: we tellen in ons land liefst 63% méér vermijdbare COPD- opnames dan andere OESO-landen. Voor dit alles betalen we een stevig bedrag: gemiddeld 5458 dollar per inwoner per jaar. Dat is 33% meer dan het OESO-gemiddelde.Je krijgt in kwaliteit altijd het resultaat te zien dat je meet: als je kwaliteitsbeleid en financiering net zo gefragmenteerd zijn als het gezondheidsaanbod, dan mag je stukken en brokken verwachten. Willen we weten of we waar voor ons geld krijgen, dan zullen we kwaliteit én financiering voor het gehele zorgtraject in beeld moeten brengen: van preventie over diagnostiek en behandeling tot revalidatie en thuiszorg.