...

Een MOC wordt het vaakst georganiseerd voor patiënten met borstkanker (95,7%) en het minst voor mensen met maligne melanoom (70,5%). De toename in het aantal MOC's was tussen 2004 en 2015 merkbaar in de drie regio's. Hoewel het overleg bij aanvang vaker voorkwam in Vlaanderen, is dat verschil intussen bijna volledig weggewerkt. In Vlaanderen werd in 2015 een MOC georganiseerd voor 88,7% van de nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten, in Brussel was dat het geval voor 87,8% en in Wallonië voor 85,1% van de patiënten.