...

De online enquête bevroeg Belgen naar hun gedrag in het verkeer. Dat kan beter, zo blijkt. Zo antwoordt 93% van de respondenten dat ze de gordel dragen. Een hoog percentage, maar het betekent wel dat 7% van de Belgen de gordelplicht negeert. 80% van de geïnterviewden verklaart dat hun kinderen de gordel dragen; in een gezin op vijf dragen de kinderen de gordel dus niet of niet systematisch. 7% van de ondervraagden geeft toe dat niemand in hun gezin een gordel draagt: noch de geïnterviewde zelf, noch de partner of de kinderen.De leeftijd speelt duidelijk een belangrijke rol in het al dan niet dragen van de gordel. In de categorie 18- tot 24-jarigen draagt slechts 87% de gordel. Boven de 55 jaar daarentegen draagt quasi iedereen (97%) de gordel. Opvallend zijn ook de regionale verschillen met als uitersten de provincies West- en Oost-Vlaanderen, waar het aantal gordeldragers oploopt tot 95% en Namen, Luik en Luxemburg, waar dit daalt tot 90%. Studenten en gepensioneerden zijn trouwe gordeldragers, zelfstandigen de minst goede.Het aandeel van de fiets in verplaatsing zit in de lift, ook voor woon-werkverkeer. De enquête ging daarom ook na welke veiligheidsmaatregelen bij fietsers al ingeburgerd zijn. De helft van de respondenten verklaart een fietshelm te dragen. Bij kinderen is dat aandeel nauwelijks hoger; zes op de tien geïnterviewden verklaren dat hun kind(eren) een fietshelm draagt/dragen. Een kleine meerderheid (54%) van de ondervraagden draagt fluorescerende kledij op de fiets; het resultaat voor kinderen is nauwelijks beter (55%).De Belg verwacht veel van technologie om de verkeersveiligheid te verhogen. Zeven Belgen op tien vinden de aanwezigheid van rijhulpsystemen zoals dodehoeksensoren of systemen die de bestuurder alert houden, belangrijk bij de aankoop van een nieuwe wagen.Vier op vijf Belgen zouden er geen probleem mee hebben dat hun rijgedrag geregistreerd wordt door een 'zwarte doos' of app. De meerderheid wil daar wel een financieel of ander voordeel voor in ruil. Vlamingen staan meer open voor dergelijke oplossingen dan Franstaligen (84% tegenover 71%).De Belg staat wel sceptisch tegenover de veiligheid van zelfrijdende wagens. Slechts een op zes Belgen (16%) is ervan overtuigd dat deze technologie in de toekomst het aantal verkeersongevallen drastisch zal doen dalen, zes Belgen op tien (59%) hebben er grote twijfels bij.De online enquête werd in opdracht van AG Insurance uitgevoerd door InSites Consulting bij 1514 ondervraagden, waarvan iets meer dan de helft (786) professioneel actief is. De resultaten zijn representatief voor de hele bevolking.