...

Dokter Gevaert was al voorzitter van de specialistenvleugel en dokter Creemers voorzitter van de huisartsenvleugel. Co-voorzitterschap is nieuw voor het gemengd syndicaat van huisartsen en specialisten. Sinds 2011 was huisarts Reinier Hueting voorzitter en voor hem zat nefroloog-intensivist Robert Rutsaert 12 jaar op de voorzittersstoel."Ik heb zelf op gedeeld voorzitterschap aangestuurd", vertelt dr. Gevaert, die klinische praktijk houdt in AZ Klina en daarnaast onderzoeker is aan KU Leuven. "Het voorzitterschap van een syndicaat vraagt een aanzienlijke werkinspanning. Met co-voorzitterschap is een betere werk-privébalans mogelijk. Bovendien laat een dergelijke structuur toe om enerzijds expertise te delen, en anderzijds om elk vanuit onze achtergrond te focussen op huisartsen dan wel specialisten." Dr. Gevaert neemt in navolging van dokter Hueting ook het voorzitterschap van Kartel over tot de zomer van 2022. Naar de toekomst is het inhoudelijke streven in de eerste plaats de huidige lijn verder te zetten, met dossiers als de herijking van de nomenclatuur. "De studie die we enkele jaren geleden samen met de UGent daarover uitbrachten, waarbij we een opsplitsing tussen intellectueel en technisch honorarium bepleiten, vormt nu mee de basis van overheidsoverleg." Ook een goede verstandhouding behouden tussen de eerste en tweede lijn is belangrijk, meent dr. Gevaert, net als een pragmatische blik op samenwerking met andere medische syndicaten. De anatoom-patholoog wil de rol en de verwezenlijkingen van de medische syndicaten graag meer onder de aandacht brengen, vooral bij de jongere generatie. "Voor velen is syndicalisme een beladen en oubollige term, met een connotatie van 'hakken in het zand'. Dat klopt niet. Het zit in het DNA van AGSB om te willen innoveren, en vooruit te denken." Verjongen en vervrouwelijken zal cruciaal zijn om het medisch syndicalisme te verankeren in de komende decennia, besluit dr. Gevaert.