...

In de eerste fase van het onderzoek, waarvan de resultaten pas zijn gepubliceerd, gaat veel aandacht naar een lijst van mogelijke indicatoren om zorgvraag én zorgaanbod lokaal in kaart te brengen. De lijst is zeer uitgebreid. Het vervolgonderzoek moet de set van indicatoren verder scherp stellen. De kwaliteitscontrole van de uit databanken geëxtraheerde data blijft een verder aandachtspunt. Om gegevens over het zorgaanbod door huisartsen te verzamelen die niet voorhanden zijn in betrouwbare databases, deden de onderzoekers een beroep op twee huisartsenkringen.De enquêtes werden zorgvuldig opgesteld, maar het waren de kringen die ze bij hun leden uitvoerden, op basis van een informed consent. Die werkwijze omzeilde het probleem van vrij lange procedures om toestemming te verkrijgen voor de datacollectie. De huisartsenkringen verkregen op hun enquête een zeer goede responsgraad - telkens rond de 80% - maar dat op grond van een arbeidsintensief proces. "Toch kregen we al heel wat vragen van kringen om de enquête ook zelf te kunnen uitvoeren", vertelt Stefan Teughels, die als medisch directeur van Domus Medica bij het onderzoek is betrokken. "We moesten het enthousiasme wat temperen. Voor het tweede onderzoek kunnen we drie nieuwe kringen bevragen. Dit keer zullen we ook een kring nemen uit een grote stad." Het vervolgonderzoek verfijnt de methode en analyseert verder de knelpunten. "We willen komen tot een probleemanalyse op het terrein." Uiteindelijk moet dit leiden tot een soort permanent monitoringssysteem voor het hele grondgebied. Eventueel ook bruikbaar voor andere zorgdisciplines dan de huisartsgeneeskunde. Er moet dan een manier van datacollectie gevonden worden die minder belastend is voor de huisartsenkringen, maar GDPR-proof blijft. Het is bovendien zaak om een blijvend draagvlak te creëren bij de huisartsen zelf. De studie concludeert aan de ene kant dat actie dringend nodig is, maar aan de andere kant dat men daarbij doordacht te werk moet gaan en huisartsen niet met versnipperde initiatieven moet bestoken. "Er zijn al verschillende projecten zoals het experimenteel opzetten van brede huisartsenpraktijken, de new deal voor ondersteuning van de huisarts,... Dat moeten we allemaal samen brengen."