...

"Huisartsenpraktijken en wachtposten kunnen het werk niet meer aan. Contact tracing en CLB's kunnen niet meer volgen. Daarom trekken we aan de alarmbel. De maat is vol. Het is op." Het persbericht van Domus Medica schuwt het forse taalgebruik niet en dat is eerder uitzonderlijk. Duidelijk geeft het de sense of urgency aan. Doms Medica pikt het niet langer dat altijd verwezen wordt naar het aantal ziekenhuisopnames als maatstaf voor de druk op het gezondheidssysteem. "De eerste lijn is van geen tel. De huisartsen hebben de voorbije dagen geroepen, gesmeekt om in te grijpen! Nu. Niet morgen of volgende week, men heeft het gewoon laten imploderen", zo luidt het. Dat het al langer te veel wordt voor Korneel, is duidelijk. Zo raakte vorige week bekend dat een Antwerpse huisarts weigert om vanaf 1 januari nog niet-ingeënte patiënten te verzorgen. Een opmerkelijke demarche die uiteraard niet door de beugel kan voor de Orde der artsen. Artsen mogen individuele patiënten weigeren maar een algemene weigering om hulp te verlenen is deontologisch een brug te ver. Al was er bij de collega's opmerkelijk veel begrip. Dat snel ingrijpen noodzakelijk wordt, is duidelijk. Minder helder is welke richting het uit moet. Over potentiële oplossingen heerst onenigheid. In een open brief in Artsenkrant (blz. 29) vraagt de Artsenkring Zennevallei de ministers Vandenbroucke en Beke bijvoorbeeld een boostervaccin voor alle zorgverstrekkers. Aanleiding is het dramatische overlijden van huisarts Roger Van Droogenbroeck uit Lembeek (Halle). Ondanks vaccinatie raakte hij besmet tijdens de reanimatie van een patiënt. "Het boostervaccin zou een eerbetoon en een blijk van waardering en respect voor alle zorgverleners kunnen zijn", aldus de Artsenkring Zennevallei. De vraag ligt in de lijn met de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel die minister Vandenbroucke wil (lees blz. 1). Al zou een derde prik voor de hele bevolking - waar Vlaams minister Beke voorstander van is - dan weer niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dixit prof. Dirk Ramaekers, hoofd van de federale taskforce vaccinatie. Ook het Leuvense Rega-instituut, bij monde van prof. Johan Neyts, vindt dat beter gewacht wordt op een verbeterd covid-vaccin 2.0. Opmerkelijk tot slot is dat twee ideologisch diametraal tegenover elkaar staande artsenorganisaties als de Bvas en Domus Medica tot hetzelfde besluit komen. In een reactie op het bericht over de vaccinerende apothekers ('een kaakslag' voor de artsen') schuift de Bvas veralgemeende, verplichte vaccinatie van de bevolking als de betere oplossing naar voor. Ook Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel toonde zich daar voorstander van in een reactie op de huisarts die niet-gevaccineerde patiënten weigerde.