...

In het Verenigd Koninkrijk hebben onderzoekers/experts in infectieziekten en bio-ethiek van Oxford University aan verscheidene Europese regeringen het bewijs geleverd van de haalbaarheid van een applicatie die geïnfecteerde mensen identificeert en hun recente persoonlijke contacten onmiddellijk opspoort (1). De applicatie zou kunnen helpen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. "De coronavirusepidemie is anders dan voorgaande epidemieën", zegt Christopher Fraser van het Big Data Institute in Oxford. "Onze analyse suggereert dat bijna de helft van de transmissies plaatsvindt bij het begin van de infectie, voordat de symptomen optreden. We hebben dus een snelle en efficiënte mobiele app nodig om mensen te waarschuwen die blootgesteld werden. Onze wiskundige modellering geeft aan dat traditionele opsporingsmethoden in de volksgezondheid te traag zijn om gelijke tred te houden met dit virus." "Zo een app zou bijzonder nuttig zijn", bevestigt dr. David Bonsall van het John Radcliffe Hospital in Oxford. "We moeten een instant en anonieme digitale oplossing hebben om de historiek van de contacten van persoon tot persoon te registreren."De applicatie zou als volgt werken: zodra een persoon de diagnose Covid-19 krijgt, zal dankzij geolocatie een bericht worden gestuurd naar de meeste personen met wie hij of zij recent contact had om hen te waarschuwen dat ze zichzelf moeten isoleren voor een periode van 14 dagen. Terwijl andere initiatieven van hetzelfde type elders wereldwijd worden ontwikkeld, bevindt de Britse tool zich momenteel nog in de simulatiefase en moeten er nog veel tests worden uitgevoerd voordat de app kan worden ingezet op grote schaal. De ontwikkelaars van de applicatie zijn ervan overtuigd dat de beste manier om het virus te bedwingen is om verschillende strategieën tegelijkertijd te gebruiken. Ze zijn ook van mening dat het moet worden geïntegreerd in een nationaal programma, met name in mobiele besturingssystemen, om doeltreffend te kunnen functioneren. Verscheidene landen kozen al voor het gebruik van door telecomoperatoren ingezamelde geolocatiegegevens om mensen te identificeren die contact hadden met besmette personen om ze alzo te kunnen waarschuwen. Dat is al het geval in Israël, waar het Parlement overigens werd omzeild. België zal wellicht niet achterblijven.Om de overheid te helpen, zullen Proximus, Telenet, en allicht ook Orange Belgium, samenwerken met het Dalberg Data Insights-platform. Mits toestemming van de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming, wil men geanonimiseerde 'mobiliteitskaarten' verstrekken op basis van geografische aggregaten, zoals de postcode. Die informatie wordt dan gekruist met epidemiologische gegevens van de overheid.Maar er is géén unanimiteit over het gebruik van deze technologie. Het al hevige debat over het gebruik van persoonlijke gegevens, met name van abonnees, zou opnieuw kunnen oplaaien en dat weten de onderzoekers. Ze merken op dat het publiek individueel zal kunnen bepalen om al dan niet deel te nemen aan het programma.In het geval van België "zullen de gegevens elke dag verzonden worden maar worden ze ook na zes maanden gewist", verzekert het Dalberg Data Insights-platform. "We werken op geografisch niveau en niet op individueel niveau", zeggen Frédéric Pivetta en Sébastien Deletaille, de twee ondernemers die aan de basis liggen van het project. Maar sommige ngo's vrezen dat deze praktijken ook na de huidige crisis niet zullen verdwijnen en hun bezorgdheid is niet ongegrond. In Zuid-Korea hebben sms-berichten die de verplaatsingen van besmette mensen beschrijven naar verluidt intieme en/of compromitterende informatie opgeleverd, met publieke vernedering tot gevolg. In Iran zou de overheid de telefoonnummers en de exacte locatie van ten minste 3,5 miljoen mensen hebben verkregen door een applicatie te kapen die de Iraniërs moest helpen bij het stellen van een diagnose. Terwijl in China de applicaties ook door de overheid werden gebruikt voor spionagedoeleinden. Kortom, niet echt geruststellend nieuws.