...

De meest frequente symptomen zijn koorts, hoest en dyspnee. De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie. Radiologie toont de typische kenmerken van een virale pneumonie met diffuse bilaterale infiltraten.Importgevallen kunnen zich in Europa voordoen. De diagnostiek wordt uitgevoerd door het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven), aan de hand van een specifiek aanvraagformulier. Voor men stalen afneemt, wordt men verzocht contact op te nemen met het Nationaal Referentie Centrum. Reizigers die terugkeren uit Wuhan en respiratoire symptomen ontwikkelen tijdens de reis of in de 14 dagen volgende op de terugkeer, moeten onderzocht worden.De volgende maatregelen moeten toegepast worden bij elke patiënt die aan de definitie van een mogelijk geval van 2019-nCoV (zie onder) voldoet:1. Isoleer de patiënt en geef de patiënt een chirurgisch masker.2. Neem maatregelen om het behandelende en verzorgende personeel te beschermen via de gebruikelijke standaard, 'droplet' en 'contact' procedures.3. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de arts infectieziektebestrijding uit uw provincie of regio. Die zal samen met u het geval evalueren en over de te nemen maatregelen beslissen.Een mogelijk geval betreft elke persoon met een ernstige acute luchtweginfectie met klinische of radiologische tekens van pneumonie en hetzij een reisgeschiedenis in China in de 14 dagen voor het begin van de symptomen hetzij een nauw contact met een laboratoriumbevestigd geval van 2019-nCoV in de 14 dagen voor het begin van de symptomen.