...

Momenteel volgen startende CLB- artsen een bijkomende opleiding Jeugdgezondheidszorg om gedegen kennis in hun vakgebied te vergaren. Het verbaast ons dat het behalen van dit diploma binnen de vijf jaar niet langer een vereiste is voor een vaste benoeming. Voordien viel je na deze termijn in een lagere loonschaal.Een financiële afstraffing als stok achter de deur om artsen te motiveren deze opleiding te volgen om kwaliteit van zorg te vrijwaren. CLB-arts is een knelpuntberoep door het jarenlange artsentekort binnen de CLB-sector. Het kabinet Onderwijs schafte de diplomavereiste af om meer CLB-artsen aan te trekken. Een dergelijke beslissing nemen zonder de CLB-artsen en opleiders van de master Jeugdgezondheidszorg te consulteren, treft ons diep. •