...

Het derde Overlegcomité op een rij is voor de regering nog een grotere ramp dan de twee vorige. Maar vorige week kwam minister van Volks-gezondheid, Frank Vandenbroucke, samen met het Coronacommissariaat tot een compromis met de artsen dat de syndicaten wel toejuichten.Gevaccineerden zullen na een hoogrisicocontact tot nader order maar één keer getest moeten worden - en dat op de vijfde dag na het contact. Omdat het moeilijk kan zijn op één precieze dag een reservatie te krijgen voor een test, blijft de testcode geldig van de derde tot de zesde dag. Het is wel duidelijk waar voor de regering aanvankelijk het schoentje knelde: door de testen op dag één wilde men het werkverzuim door quarantaine beperken. Het compromis is nu dat men vanaf de vierde dag toch al uit quarantaine mag met een negatieve zelftest - die dagelijks herhaald moet worden tot de PCR-test zelf negatief blijkt te zijn. Voor niet-gevaccineerden blijft alles zoals vroeger: zij worden twee keer getest en kunnen pas op dag zeven na een negatieve PCR-test uit quarantaine. Met verschillende maatregelen proberen de minister en de overheidsdiensten de huisartsen wat te ontlasten. Mensen met een hoogrisicocontact krijgen automatisch een testcode en een quarantaineattest - ze moeten daarvoor niet bij de huisartsen aankloppen. Sinds een week kunnen burgers zelf hun hoogrisicocontacten op een website aangeven - met e-mailadressen of gsm-nummers. Dat moet de druk wegnemen van de overstelpte 'contact tracing' maar ook wel van de huisartsen. Opnieuw doordat testcodes en quarantaineattesten automatisch opgestuurd worden. Ook mensen die op de self-assesment tool positief scoren en een testcode krijgen, krijgen automatisch een quarantaineattest. En wanneer iemands Coronalert op de smartphone afgaat, krijgt hij automatisch een koppeling naar een webpagina waar hij een quarantaineattest kan ophalen. Een ingewikkelde teststrategie, oplossingen die een beroep doen op digitale geletterdheid, en weinig tijd om de mensen te informeren. Je mag maar hopen dat de goede bedoelingen van de minister en van zijn diensten iets uithalen. Een andere vraag van de huisartsen - dat een positieve zelftest niet meer bevestigd zou moeten worden door met name een PCR - werd niet ingewilligd. Al liet regeringscommissaris Pedro Facon verstaan dat hij geen huisartsen zou lastig vallen die, na een positieve zelftest bij een patiënt die ze goed kennen, toch meteen de diagnose zouden melden.