...

Alle expertise van de motivatiepsychologen ten spijt vrees ik dat kleurcodes of een zoveelste WhatsAppcampagne 'om onze jongeren te bereiken' weinig verschil zullen maken, net zo min als geïsoleerde strafmaatregelen dat zullen doen. Willen we onze jongeren andere gedragspatronen aanleren, dan moeten we in de eerste plaats begrip opbrengen en stoppen met te stigmatiseren.Ga samen met hen op zoek naar het waarom van hun gedrag, nuanceer en diversifieer, óók wat betreft de maatregelen. Betrek hen, en vertrek vanuit hun standpunt en kennis van de ontwikkelingspsychologie om maatregelen op te leggen die wél haalbaar zijn. Bedenk hoe het huidige gedrag minder schadelijk kan worden in plaats van onhaalbare maatregelen van hogerhand op te leggen. Vaardig maatregelen uit die hun maturatieproces niét fnuiken. Betreffende dat laatste is het uitermate belangrijk te beseffen dat de maatregelen rond covid-19 een ernstige impact hebben op de (inter)persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze jongeren.Dachten we in het voorjaar een kort sprintje tegen de virus te trekken, dan is het nu wel duidelijk geworden dat het een marathon, en misschien wel een ultraloop wordt. Om die race uit te lopen heb je voldoende bagage en persoonlijkheid nodig. Laat jongeren dus toe hun persoonlijkheid tíjdens de tocht verder op te bouwen.