...

Er wordt gejongleerd met begrippen als epidemie, ziektedragers en -verspreiders, en een keten van infecties. De sociale besmettelijkheid van agressie en hysterie werd al een eeuw geleden beschreven. De infectieziekte-metafoor wordt echter niet door iedereen gesmaakt, ook niet door ondergetekende. Het zorgt voor een publieke stempel op mensen met mentale stoornissen, die men beter kan mijden (op de werkplek), als de pest?Re-integratie na psychische arbeidsongeschiktheid is doorgaans minder succesvol dan bij lichamelijke aandoeningen. De vraag blijft nog steeds: dragen metaforen over besmettingen bij tot integratie en re-integratie op de werkvloer bij personen met psychische aandoeningen? Zijn zij nu de kanaries in de koolmijn van de psyche, ofwel te mijden als ratten besmet met de pest?