...

antibiotica werden gestart binnen een uur na de diagnose van sepsis, ernstige sepsis of septische shock (n = 241, 55%), en kinderen bij wie de antibiotica pas na meer dan een uur werden gestart (n = 200, 45%). De vorsers hebben het overlijdensrisico en andere klinische resultaten vergeleken tussen de twee groepen. Ongeveer driekwart (77%) van de 441 kinderen was in septische shock.Het overlijdensrisico was significant hoger bij de kinderen bij wie antibiotica pas na meer dan een uur werden gestart dan bij kinderen bij wie antibiotica binnen een uur werden gestart: 29% versus 20%. De septische shock genas significant sneller, de duur van beademing en de duur van het ziekenhuisverblijf waren significant korter bij de kinderen bij wie snel antibiotica werden getart. Er was geen verschil in de andere klinische resultaten tussen de twee groepen.