...

De meeste behandelingen voor chronische ziekten vergen een dagelijkse toediening via een injectie, zonder dat er een alternatief beschikbaar is voor een niet-invasieve toediening, bv. via de mond. Ik ontwikkel nanogeneesmiddelen, nanotransporters van peptiden die door de darmbarrière kunnen dringen, om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Alle alternatieven voor orale toediening van peptiden berusten op de verhoging van de absorptie ervan. Uit mijn onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om de inductie van de fysiologische secretie van die peptiden te simuleren met nanopartikels van lipiden (zoals GLP-1 of GLP-2). Zo bereiken we niet alleen plasmaspiegels van het ingekapselde peptide, maar kunnen we de genoemde peptiden ook fysiologisch secreteren. Aangezien er meerdere peptiden zijn die verschillende chronische ziekten veroorzaken (bv. type 2-diabetes, colitis ulcerosa), betekent dat een uitzonderlijke vooruitgang in de behandeling van deze ziekten en de verbetering van het leven van de patiënten.