...

Na de euthanasierechtszaak in Gent zijn artsen, ondanks de vrijspraak, veel terughoudender geworden om een verzoek om euthanasie in te willigen, of zelfs om een advies te geven. Ze zijn immers niet gevrijwaard van gerechtelijke vervolging. Wat de wetgever had willen vermijden door op dit gebied wetgeving uit te vaardigen, namelijk de juridisering van deze kwesties rond het levenseinde, gebeurt nu. En als de arts er desondanks mee instemt om het verzoek om euthanasie in te willigen, volstaat het dat een familielid, of zelfs een "vriend" of ex- partner, zijn of haar verzet kenbaar maakt, opdat de arts terugkrabbelt en op zijn beslissing terugkomt. Het opperste wapen van familieleden die zich tegen euthanasie willen verzetten: een verzoekschrift indienen bij de vrederechter om de euthanasieaanvrager onder persoonlijke bewindvoering te laten plaatsen!