...

'Administratieve rechtzetting'. Zo klonk de aanhef van de mail aan de 15 studenten die - wellicht met brio - de bekwaamheidsprocedure voor de master huisartsgeneeskunde aan de ULB hadden afgelegd. Een rechtzetting met verregaande gevolgen, zo blijkt. Met de mail van woensdag 10 mei bracht de universiteit de 15 st udenten in kwestie op de hoogte dat hun kandidatuur voor de bekwaamheidsprocedure van de interuniversitaire jury "jammer genoeg niet aanvaard kan worden wegens een administratieve vergissing". De 15 zijn stuk voor stuk artsen met een buitenlands diploma. Sommigen van hen zijn al meerdere jaren aan het werk. Ze lieten allemaal hun geneeskundediploma in ons land erkennen via een gelijkschakeling door de NARIC (National Academic Recognition Information Centre) in Vlaanderen. Waarom in Vlaanderen? Voor de meesten omdat ze daar gedomicilieerd zijn. Door die gelijkschakeling wordt hun diploma in de hele Europese Unie erkend. Of toch niet helemaal, zo blijkt nu... Zo staat het in de mail: "Zoals u kon lezen in het reglement voor de bekwaamheidsprocedure van de interuniversitaire jury, komen enkel kandidaten met een gelijkschakeling uitgevaardigd door de Federatie Wallonië-Brussel in aanmerking voor deelname aan de procedure." De ULB zet dus a posteriori recht dat ze niet op voorhand had opgemerkt dat de gelijkschakeling van de diploma's door Vlaanderen was toegekend. "Het gaat hier om een betreurenswaardige administratieve vergissing die ons team heeft vastgesteld bij een controle", reageert dr. Nicolas Mavroudakis, decaan van de faculteit geneeskunde van de ULB. "We betreuren deze vergissing ten zeerste en begrijpen de nefaste impact ervan op deze studenten", voegt hij nog toe. De faculteit wijst erop dat ze deze beslissing moest nemen uit respect voor de billijkheid. "Op basis van dit criterium werden namelijk heel wat kandidaten met een NARIC-gelijkschakeling al bij hun inschrijving in onze universiteiten geweigerd voor de procedure - of ze hebben zich helemaal niet aangeboden. We kunnen dan ook niet anders dan deze vergissing recht te zetten en zo het reglement strikt toe te passen om een billijke behandeling van de dossiers in onze verschillende universiteiten te garanderen", luidt het in de mail van het decanaat. Van andere motieven, zoals budgettaire redenen of beheer van de quota, is helemaal geen sprake, stelt de decaan met klem. "Dit is helemaal geen kwestie van quota. In tegendeel, de ULB is vragende partij voor meer huisartsen om de eerste lijn te versterken."