...

In de Clinical Update 'Migraine' (Artsenkrant nr. 2629 dd. 14 mei 2020, pagina 18) kon u lezen: "Eind 2019 meldt Novartis dat hun monoklonaal antilichaam erenumab niet terugbetaald zal worden voor de preventie van migraine. De firma beslist daarop om de behandeling verder gratis aan te bieden aan de meer dan 1.600 patiënten die toen in het Medisch Nood Programma (MNP) zaten, zolang geen alternatief beschikbaar is." Novartis wil hieraan graag het volgende toevoegen: "De beslissing van de gezondheidsautoriteiten om erenumab (Aimovig®) niet terug te betalen kwam er in november 2019. In december hebben we al een nieuwe aanvraag bij het Riziv ingediend. We blijven ons inzetten om de toegang tot ons geneesmiddel voor migrainepatiënten met de hoogste medische nood te optimaliseren."