...

We gaan veel proactiever werken om de dossiers bij het begin van de procedure samen te stellen, luidt het. "De aanvrager zal zelf zoveel mogelijk stukken kunnen verzamelen en aanbrengen. De interne medische analyse wordt meer gevaloriseerd. Op basis van een beslissingstabel met de resultaten van deze analyse zal het vervolg van de procedure bepaald worden, met inachtneming van de ernstgraad. Ook komt er een task force die het FMO tijdelijk moet bijstaan." Bedoeling is om de achterstand binnen de twee jaar terug te dringen, door 1.300 extra dossiers te verwerken. Om dat klaar te spelen worden onder anderen vijf bijkomende artsen aangeworven, die ervaring moeten hebben met de evaluatie van menselijke schade. Dat kunnen bijvoorbeeld pas gepensioneerde artsen zijn of artsen uit de verzekeringswereld. Voor die vijf arsten is een budget van 1,3 miljoen euro voorzien. In totaal wordt 3,3 miljoen euro uitgetrokken voor de werking van deze task force. Aan het hoofd komt een manager op masterniveau die bekwaam moet zijn in het opvolgen van grote projecten. Deze krijgt een rol als spilfiguur en gaat het eerste jaar voltijds aan de slag gaat, tegen een dagtarief van 1.500 euro. Laatste aandachtpunt is de communicatie, waarbij de mogelijkheid voorzien wordt om dossiers elektronisch in te dienen en de voortuitgang op te volgen. In een tweede fase wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van elke stap, ook intern, en wordt het vervolg van de procedure meegedeeld.