...

Stel: u verleent medische zorgen aan een ernstig zieke patiënt die uw rekening niet dadelijk betaalt. Korte tijd nadien overlijdt hij. Tot wie kunt u zich dan richten om toch nog betaling te krijgen? Als uw patiënt overlijdt, dan kunt u zich richten tot diens erfgenamen om betaling te krijgen van de rekening. Weet u wie dit zijn, dan kunt u hen rechtstreeks contacteren. Hebben de erfgenamen de nalatenschap gewoon aanvaard, dan kunt u zelfs vragen dat zij van hun eigen gelden 'bijleggen' als wat zij ontvangen uit de nalatenschap niet volstaat om uw vordering te voldoen. Dit laatste is niet mogelijk als de erfgenamen de nalatenschap aanvaard hebben onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Als de erfgenamen de nalatenschap verwierpen, dan is er sprake van een zogenaamde onbeheerde nalatenschap. U kunt dan naar de rechtbank stappen om een curator over de onbeheerde nalatenschap te laten aanstellen. Bij die curator kunt u dan uw vordering laten gelden. Lange tijd werd er door rechters geoordeeld dat kinderen (en schoonkinderen) van uw patiënt de kosten van diens laatste ziekte ook moesten betalen als ze de nalatenschap verwierpen en dit omdat dit kaderde in hun onderhoudsplicht. Dit argument gaat maar moeilijk meer op. Het hof van cassatie besliste namelijk dat het recht op levensonderhoud onlosmakelijk verbonden is met de onderhoudsgerechtigde en dat hij alleen een vordering kan instellen tot vrijwaring van dat recht. Volgens het Hof van Cassatie kunt u dan ook zelf geen vordering op die grond instellen.