...

Het Vlaams/Belgische suïcidecijfer ligt 1,5 hoger dan het gemiddelde binnen de Europese Unie. Bron: Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie naar aanleiding van de werelddag suïcidepreventie op 10 september.